Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.03.30

Tänk på det här inför kvalitetskontroll lön

Är du Auktoriserad Lönekonsult FAR och ska bli kvalitetskontrollerad i höst? Så här kan du förbereda dig på bästa sätt.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Yvonne Jansson är ansvarig för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter på FAR. Hon menar att alla parter gagnas av det utförs kvalitetskontroller.

– När det gäller de auktoriserade lönekonsulterna kan vi dessutom använda samma checklistor och kontrollanter som hos redovisningskonsulterna, eftersom båda yrkesgrupperna följer Reko, säger hon och tillägger:

– För att detta ska fungera effektivt för lönekonsulterna är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer på byrån som omfattar utförande och kvalitetssäkring av lönetjänsterna.

Yvonne Jansson. Foto: Saerun Norén

3 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll lön

  1. Uppdragsbrevet. Det ska vara tydligt vilka moment som företaget ska göra och vilka moment som lönekonsulten ska göra.
  2. Tystnadsplikten. Vem ska du rapportera till? Det ska framgå tydligt i uppdragsbrevet vilka funktioner som lönekonsulten får kommunicera med.
  3. Kvalitetssäkringsprocessen. Var finns det störst risk för att det blir fel och vilka åtgärder kan göras för att minska den risken?

Bonustips!

Även om kunden redan finns på byrån genom att man till exempel har redovisningsuppdraget, så är det viktigt att lönekonsulten ansvarar för löneuppdraget och:

  • Gör en egen prövning av uppdraget.
  • Dokumenterar relevant kunskap om verksamheten och uppdragsplaneringen.
  • Dokumenterar viktig kommunikation med kunden och andra, samt utförandet av uppdraget så att en annan lönekonsult kan förstå vad som har gjorts.
  • Det händer mycket inom löneområdet – det är viktigt att hålla sig uppdaterad.

 


Läs mer om kvalitetskontroll:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare