Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Enskilda firmor fyller en ytterst viktig funktion, men företagsformen missgynnas på flera sätt, skriver Josef Elvby, produktområdeschef på Fortnox.
Debatt

2024.06.25

Sveriges vanligaste företagsform behöver organisationsnummer – nu!

4 av 5 jobb skapas i små företag. Samtidigt håller AI på att förändra världen. Det tekniksprång som nu sker saknar motstycke och kommer att förändra – och förenkla – allt vi gör. Så även för småföretagare. Om Sverige fortsatt ska ligga i framkant vad gäller entreprenörskap behöver vi öka användningen av automatisering och AI. Men ännu ett otidsenligt regelkrångel, ett upplägg där Sverige skiljer sig från resten av Europa, har visat sig stå i vägen. Och det drabbar småföretagen värst, skriver Josef Elvby, produktområdeschef på Fortnox.

Det finns flera olika företagsformer i Sverige, varav de vanligaste är aktiebolag och enskild firma. En enskild firma fungerar för många entreprenörer som ett mindre steg in i företagslivet, medan aktiebolag kräver ett startkapital, men samtidigt ger bättre möjligheter att växa. En viktig skillnad mellan dessa företagsformer är att man skiljer på den fysiska och den juridiska personen i aktiebolag, medan i en enskild firma så är ägaren och företaget en och samma person. En konsekvens av det är bland annat att aktiebolag kan förklaras i konkurs utan att det nödvändigtvis drabbar ägarens personliga ekonomi.

Det finns idag över 600 000 enskilda firmor i Sverige, vilket innebär att det är den vanligaste företagsformen. Enbart inom jord- och skogsbruk är nära 250 000 företag enskilda firmor. Dessutom är vartannat nystartat företag en enskild firma.

Dock saknas en ytterst viktig pusselbit för att dessa företag ska kunna ta del av den teknikutveckling som sker idag: enskilda firmor saknar unika organisationsnummer. Detta då personnumret på personen bakom firman används, ett upplägg Sverige är ensamma i Europa om att ha.

Att den enskilda firman och personen bakom firman ansvarsmässigt ses som en och samma person är en av grundbultarna i denna företagsform. Den delen kan mycket väl kvarstå. Men Sveriges över 600 000 enskilda firmor måste utrustas med organisationsnummer som gör att företagen kan identifieras. Här är tre områden, som är helt centrala för framtida teknikutveckling, men där enskilda firmor på grund av detta kommer att halka efter övriga företagstyper.

  • E-faktura. Fler och fler länder inför e-faktura som standard mellan företag. Senaste tiden har såväl Danmark som Tyskland fattat beslut om att införa det. EU arbetar för att detta ska bli standard i samtliga EU-länder till 2030. Med nuvarande lagstiftning är det både betydligt krångligare och dyrare att använda sig av e-faktura om man är enskild firma.
  • Digital brevlåda.Allt fler företag använder en digital brevlåda för att ta emot digital post från andra företag och myndigheter. Utan organisationsnummer är det så gott som omöjligt att skicka posten rätt och selektera mellan privatpersoner och företag.
  • GDPR-efterlevnad. GDPR ska värna individens personuppgifter. Därför begränsar GDPR hur man får använda personnummer, som anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. För att skydda individens integritet men samtidigt ge företagaren möjlighet att använda organisationsnumret fullt ut så borde man särskilja på personnummer och organisationsnummer.

Listan kan göras längre, men detta är några exempel där enskilda firmor missgynnas. Samtidigt som företagsformen fyller en ytterst viktig funktion som Sverige alltid kommer vara beroende av: att entreprenörskap omsätts till välmående företag.

Målet för digitaliseringspolitiken i Sverige är att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har samtidigt lovat att fortsätta fokusera på regelförenklingar. Att det svenska näringslivet ska vara en del av framtiden är lyckligtvis ingen kontroversiell fråga. Detta är alltså förslag som partier av alla politiska färger borde kunna ställa sig bakom. Därför föreslår vi att:

  • Regeringen tillsätter en utredning som tittar på behovet av en företagsform – som är långsiktigt hållbar – och som gör det enkelt för entreprenörer att såväl starta som avveckla sin verksamhet.
  • Enskilda firmor, vilken är den företagsform som främst fyller detta syfte idag, utrustas med organisationsnummer för att underlätta digitalisering och automatisering för mindre företag.

Alla med ett mål att bli bäst i världen måste skapa förutsättningar för att uppnå detta, oavsett vad det gäller. För att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter måste vi se till att data kan flöda säkert och friktionsfritt mellan företag och andra intressenter i dess ekosystem. Utan organisationsnummer för enskilda firmor ser det tyvärr omöjligt ut att uppnå detta mål.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare