Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.04.07

Svenskt ja till global minimiskatt

Sverige och majoriteten av EU-länderna är nu överens om att införa förslaget om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU. Nytt är också att ikraftträdandet skjuts fram till 2024.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Under europeiska finansministermötet i Luxemburg 5 april var det tänkt att en allmän riktlinje gällande EU-kommissionens förslag om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU skulle antas. Så blev det inte. Polen var som enda av unionens 27 medlemmar emot.

– Det här kommer att avgöras antingen på G20-mötet eller inom OECD, där alla större länder utanför EU deltar. Vi kan förvänta oss en överenskommelse i slutändan, men där är vi inte än, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Och det behöver inte vara negativt.

– Att man inte är eniga nu betyder att Sverige får mer tid att förbereda sig inför introduktionen av minimiskatten i vår egen interna skattelagstiftning, fortsätter Hans Peter Larsson.

I korta drag handlar det om att säkerställa att den här typen av bolagsgiganter som verkar globalt ska betala en minimiskatt på 15 procent av bolagets vinster, oavsett var de är verksamma. En fråga FAR har följt länge och .

Diskussionerna som tidigare förts har handlat om hur det nya systemet ska användas i praktiken, så att dubbelbeskattning ska kunna undvikas.

Företagens arbete med implementering, men även kostnaden för att klara kraven, har i Sverige ansetts bli omfattande och tidskrävande, och omöjligt att klara inom den tidsplan som OECD och EU har lagt fast. Därför borde ikraftträdandet med datum 1 januari 2023 senareläggas, konstaterade.

Nu har så också skett – och är en av anledningarna att Sverige säger ja. Nytt datum är enligt det nuvarande förslaget 1 januari 2024.

– Sverige har fått gehör för en längre genomförandetid. Det var också vad FAR i sitt remissvar påpekade behövdes. Oerhört glädjande att det blir med ett helt år, understryker Hans Peter Larsson.

En spännande fortsättning följer, menar FAR:s skatteexpert, som bevakar frågan noga.

– Införandet av den globala minimiskatten kan påverka den svenska bolagsskattesatsen ytterligare, 20,6 procent skulle kunna bli 15 procent för att konkurrenskraften i svenskt näringsliv ska behållas. Det här är särskilt viktigt nu när det växer fram en ny syn på globaliseringen och man vill ha underleverantörer nära produktionen, säger Hans Peter Larsson.

 

Mer om globala skattefrågor:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare