Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.28

”Svårt att vara en fristående byrå”

Value & Friends stod mellan valet att bli uppköpta eller själva gå in en koncern med andra redovisningsbyråer. För att säkra jobben valde de det sistnämnda. "Nu äger vi systemen själva och intäkterna stannar därmed i byrån", säger tillträdande VD:n Anna-Carin Jonsson.

text:

Charlotta Marténg

Under torsdagen kunde Balans berätta om den som bildats för att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.

Initiativet till koncernen togs av Bfree, som även ligger bakom programvaran Bflow, och satsningen har möjliggjorts genom kapital från MVI, en private equity-investerare i små- och medelstora bolag.

Value & Friends i Västerbotten är en av byråerna som valt att gå in i koncernen. Anna-Carin Jonsson är tillträdande VD för Value & Friends. Hon berättar att byrån gjort en analys och landat i att det kommer att vara svårt att vara en fristående byrå med de investeringar i ny teknik och kompetenshöjning som kommer att krävas för att inte vara beroende av externa programvaruleverantörer.

− Vi stod inför valet att bli uppköpta av någon av de stora nordiska redovisningsbyråer som senaste åren i stor skala köpt upp fristående, mindre byråer, eller att göra ett samgående med Bfree och flera andra byråer för att i kunna vara med och påverka utvecklingen, säger hon.

Anna-Carin Jonsson menar att den väg Value & Friends valt kommer att säkra jobben för de anställda.

− Nu äger vi systemen själva och intäkterna stannar därmed i byrån, säger hon.

Några av byråerna som är med i koncernen är medlemmar i FAR och därigenom också kvalitetskontrollerade. Finns det några tankar på hur eller om man kommer att jobba gemensamt med den här typen av frågor i koncernen?

− Här ser vi inte att vi kommer att förändra något. Vi ser kvalitetskontrollen som ett viktigt instrument för att hålla oss på tårna och alltid sträva efter hög kvalitet i alla våra processer. Vi har också flertalet auktoriserade löne- och redovisningskonsulter, säger Anna-Carin Jonsson.

Antti Antonov. Foto: Sussi Lorinder

Nytillträdde koncernchefen Antti Antonov säger till Balans att utgångspunkten är att välfungerande verksamheter går ihop och att man kontinuerligt ska bli fler.

− Så det finns säkert en hel del att lära av varandra och att kvaliteten på den service som levereras är hög är fortsatt en självklarhet. Hur erfarenhetsutbytet ska gå till har vi inte hunnit diskutera än, säger han.

Är planen att hålla det renodlat till redovisningsbyråer och i så fall – är nästa steg att ta upp kampen med aktörer som Aspia och Ludvig & Co?

− Det är ju redovisningsbyråer som går ihop och fokus ligger där. Sedan finns det en hel del intressanta spår avseende hur vi kan utveckla verksamheten för att kunderna ska få allt mer affärsrelevant stöd från oss. När det gäller kamp med andra så har vi vårt fokus på kunderna och inåt i den egna verksamheten. Det är enligt min erfarenhet bästa mindset om man vill skapa något nytt och oöverträffat, säger Antti Antonov.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare