Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2023.10.03

Succé när företagen formar utbildningen

Yrkeshögskolan blir en allt viktigare väg till branschen. Söktrycket till utbild­ningarna är högt och nästan alla som kommer in får jobb efter examen. ­Receptet ­bakom framgången är ett nära ­sam­arbete mellan utbildning och näringsliv.

text:

Dan Håfström

På fredagen den 2 juni firade Lovisa Lago att hon tagit examen på yrkeshögskolan i ­Huskvarna. Efter två års studier var hon färdig redovisningsekonom. Direkt efter helgen, på måndagen den 5 juni, började hon sin anställning på  kombibyrån baks & co i Tranås. 

– Det kändes jätteskönt att få komma i gång direkt och inte behöva oroa sig för att jag skulle bli utan jobb, säger Lovisa Lago. 

Hon är 29 år och bor med sin man och två barn i Ödeshög i Östergötland. På många sätt är hon en typisk YH-student. Medelåldern bland YH-studenterna är 33 år och många som går en YH-utbildning har som mål att yrkesväxla, alltså att byta bana i yrkeslivet. Lovisa Lago jobbade i sju år som tandsköterska innan hon började på YH. Under tiden som tandsköterska fick hon stort ansvar för inköp och upptäckte att hon trivdes bra med administrativa ­upp­gifter. Hon började fundera på att sadla om men kände inte för flera års studier på högskola. 

– Jag ville gå en utbildning som var effektiv och där utsikterna att få jobb var goda. Av bekanta hade jag hört gott om yrkeshögskolan så det var ett självklart val, säger Lovisa Lago. 

Lovisa Lago (till vänster) är den senaste före detta
LIA-praktikanten som kontorschefen Catherine Osbeck har anställt till baks & co i Tranås.

Yrkeshögskolan i Sverige fick sin nuvarande form 2009. Ända sen starten har den växt kraftigt. Under den senaste tio-årsperioden har antalet utbildningsplatser fördubblats. Under 2022 studerade 88 500 svenskar på någon av yrkeshögskolans utbildningar eller kurser. Studieområdet Ekonomi, administration och försäljning är yrkeshögskolans största i konkurrens med Teknik och Data/IT. År 2021 då Lovisa Lago började på YH var hon en av cirka 6 400 personer som inledde en utbildning inom ekonomi, administration och försäljning. Ekonomiområdet har högt söktryck, det är många sökande per plats, och andelen som får jobb ­efter avslutad utbildning är ­också hög, över 90 procent. Anna Welin, omvärlds­analytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, menar att ekonomi-områdets fina siffror har flera förklaringar. 

”Jag fick testa mina kunskaper och ­utvecklas i skarpt läge i samspel med byråns kunder.”

– Ekonomi är ett populärt område med många sökande vilket leder till att endast de som har goda meriter kommer in. Sedan har området till övervägande del kvinnliga sökanden och eftersom kvinnor generellt sett har högre resultat inom YH påverkar även det ekonomi­områdets resultat, säger Anna Welin.  

Anna Welin.

Vad som verkligen ­skiljer yrkeshögskolan från universitet och högskolan är det nära samarbetet mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Utbildningsanordnaren tillika företaget som är huvud­man för Lovisa Lagos utbildning ­heter Tranås utbildningscentrum, TUC. Inför företagets bildande i början av 2010-talet hörde TUC:s ledning av sig till lokala företagare för att få till ett samarbete. En av dem som ­nappade på erbjudandet var Catherine Osbeck, kontorschef på kombibyrån baks & co, med 60 medarbetare fördelade på kontor i Tranås, Vimmerby, Eksjö och ­Linköping. Tillsammans med andra lokala företagare hjälpte hon till att utforma TUC:s ekonomutbildningar. Under flera år satt hon dessutom i företagets ledningsgrupp och undervisade även på TUC:s utbildningar. Modellen med lokala företagare som sitter i YH-­företagens ledningsgrupp och även medverkar som lärare på kurser och utbildningar, har blivit utbredd över hela landet. 

– Det är en väldigt intressant möjlighet för båda parter, utbildare och näringsliv, att tillsammans se till att utbildningarna blir relevanta. Som företagare får jag chansen att vara med och påverka utbildning efter förändringar som sker i branschen och de behov vi kommer ha gällande kompetens framöver, säger Catherine Osbeck. 

Enligt Catherine Osbeck är det bästa med yrkeshögskolan att YH-studenterna har så omfattande praktikperioder. Praktiken kallas LIA, lärande i arbete. En vanlig modell är att studenterna har en period på
tio veckor under sin näst sista termin, och ytterligare en lika lång praktik under sin sista termin. 

– Att vi får ha YH-studenterna här under så pass lång tid ger oss verk­ligen chansen att lära känna dem och skapa oss en bra bild av hur de skulle passa och trivas med att jobba här hos oss, säger Catherine Osbeck. 

När Lovisa Lago skulle ut på praktik gick hon på flera intervjuer. Valet föll på baks & co för att stämningen kändes bäst där. Så småningom valde hon att göra båda sina praktik­perioder hos Catherine Osbeck och de andra kollegorna på baks & co. 

– Många av mina kurskamrater provade olika ställen under sina praktik­perioder men för mig kändes baks & co som en plats där jag fick lära mig väldigt mycket, så jag ville inte byta, säger Lovisa Lago.

Det hon uppskattade mest under praktiken var känslan av att få ta ansvar.

–  Jag fick testa mina kunskaper och utvecklas i skarpt läge i samspel med byråns kunder. Samtidigt var det en trygg miljö på byrån med förståelse för mitt behov att få ställa alla möj­liga frågor.  

Catherine Osbeck och baks & co har under åren gjort flera anställningar av LIA-praktikanter på byrån. Hon är väldigt glad över sitt senaste tillskott. 

– Lovisa är ett bra exempel på hur man via LIA hittar rätt personer för branschen. Hon har självklart känslan för redovisningsbiten, men hon är också väldigt utåtriktad, förtroendegivande och naturlig i sina kundkontakter. Hon har vad som krävs i dagens redovisningsvärld där rådgivning blivit en allt större del av yrket, säger Catherine Osbeck. 

”Att vi får ha YH-­studenterna här ­under så pass lång tid ger oss ­verk­ligen chansen att lära känna dem och ­skapa oss en bra bild av hur de ­skulle ­passa och trivas med att jobba här hos oss.”

En av regeringen tillsatt utredning om yrkeshögskolan lämnade sitt betänkande i juni 2023. Enligt utredaren Maria Bernhardsen är det önskvärt att YH fortsätter att expandera. Camilla Carlsson, auktori­serad redovisningskonsult på FAR, tror också att yrkeshögskolans betydelse för rådgivnings- och ­redovisningsbranschen kommer att öka i framtiden. 

– Jag har kontakt med många av våra medlemmar som tar emot LIA-praktikanter från YH och så gott som alla är mycket positiva. yrkeshögskolan skapar en ingång till yrket som ökar tillgängligheten och attraktionskraften.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare