Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2022.02.07

Större rörlighet på marknaden under pandemin

Storbyråerna står starka och rekryterar för full maskin – trots pandemin. I branschen pågår en intensiv jakt efter konsulttalanger inom it och hållbarhet.

text:

Tomas Nilsson

Sammantaget planerar landets åtta största revisions- och konsultbyråer att anställa omkring 2400 nyexaminerade under året. Det framgår av .

Vår rundfrågning visar att byråerna redan har infört eller planerar att införa ett flexibelt hybridarbetssätt där medarbetarna har möjlighet att växelvis arbeta hemifrån, på kontoret och hos kunder. Samtliga byråer betonar dock att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar smittutvecklingen noggrant.

Revisionsbranschen förändras. Det framgår av svaren på frågan om vilka kompetenser som det finns särskilt behov av på något eller några års sikt.

Katarina Roddar. Foto: PwC

Det finns fortfarande stor efterfrågan på kunskap inom revision och rådgivning, men kompetens inom områden som it, teknik, juridik och hållbarhet är också med i toppen av önskelistan. ”När det gäller utbildningsbakgrund söker vi till exempel jurister, ekonomer, systemvetare och ingenjörer. Inom alla affärsområden fortsätter digitaliseringen vara viktig med utveckling av nya tekniker och leveransmodeller”, menar Katarina Roddar, personaldirektör på PwC.

Hur har pandemin påverkat affären och rekryteringen?

Annica Hedmark. Foto: KPMG

En byrå vittnar om en tillfällig inbromsning på marknaden under pandemins början, men därefter har efterfrågan totalt sett varit mycket stark och rekryteringen pågått som vanligt. Förutsättningarna för rekrytering och kompetensförsörjning verkar dock ha förändrats under pandemin.

”Vi ser att det är en större rörlighet på marknaden rent generellt. Dessutom skapar det hybrida arbetssättet en större flexibilitet även när det kommer till rekrytering. Det ger oss möjligheten att bredda vår rekryteringsbas, vilket är viktigt ur ett mångfaldsperspektiv”, svarar Annica Hedmark, Head of People & Culture på KPMG.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare