Detta är en annons från PrimeQ
Post banner
Yrkesvardag

Större bolag väljer molnlösningar och outsourcing

- Digital transformation med hjälp av en äkta molnlösning och outsourcade ekonomiprocesser

Digitalisering och distansarbete har medfört ökat krav på tillgänglighet samtidigt som integritet och säkerhet fått ökat fokus. Dessutom upplever många stora och komplexa verksamheter det är både utmanande och tidskrävande att få full kontroll över bolagets ekonomiska utveckling. En tydlig trend är att allt fler bolag och organisationer väljer molnbaserade affärssystem för att starta eller nå ökad digitalisering, effektivitet och flexibilitet.

Molnbaserat affärssystem + outsourcing = mer tid för fokus på kärnaffären

Med affärssystemet Xledger som grund kan PrimeQ hjälpa sina kunder med hela eller delar av ekonomiprocessen. Detta ger en flexibel lösning vid till exempel snabb tillväxt eller organisatoriska förändringar. Ansvarsgränserna kan enkelt och snabbt flyttas mellan kund och PrimeQ över tid.

Ett exempel på detta är företaget Avtalat som slog ihop tre verksamheter, med totalt 75 personer, under ett år. ”Med fokus på att utveckla vår kärnverksamhet och att bygga upp bolaget beslöt vi oss tidigt att outsourca ekonomi, IT, telefoni och affärssystem. Vårt val föll på PrimeQ, som levererar alla dessa tjänster sammanhållet och med rätt fokus på våra behov”, säger Niklas Hjert, Avtalats VD.

Frigör tid – låt robotarna göra jobbet

AI och robotar är hos många verksamheter redan en självklar del av strategin för framtidens digitala och flexibla arbetsliv. Med hjälp av AI kan både avvikelser och mönster identifieras som sedan kan användas för att förbättra de ekonomiska processerna. ”Genom att låta robotarna göra de tidskrävande och repetitiva arbetsuppgifterna kan verksamheten spara tid och pengar, undvika mänskliga fel och få tid över till värdeskapande arbetsuppgifter”, säger Thomas Falk, CEO på Xledger.

Säkra verksamhetens fortsatta tillväxt med skalbarhet

Interna faktorer som system, IT stöd och bemanning är ofta ett stort hinder för fortsatt tillväxt eftersom verksamheter tenderar att bli mer komplexa när de växer. Processer förlängs när fler nivåer tillkommer, beslut kan inte tas lika snabbt och mängden data ökar. Många verksamheter upplever stora utmaningar när de växer ur sitt affärssystem och brottas samtidigt med säkerhetsfrågan.
”Xledger är helt skalbart och anpassas till verksamhetens behov – oavsett hur mycket organisationen växer eller vilka gränser ni korsar” säger Mikael Ljungar, försäljningschef på PrimeQ.

->

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare