Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Rådgivning handlar också om att utbilda kunderna, säger Anders Edlund.
Karriär

2022.03.04

Stjärna på punktskatter med sikte på affären

De är knappt en handfull personer – Sveriges specialister på punktskatter. Anders Edlund, nyrekryterad till KPMG, är en av dem. Men fullärd blir han aldrig. ”Ju djupare jag kommer in i ämnet och ju längre jag håller på, desto fler blir frågorna”, säger han i Balans karriärintervju.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Christian Gustavsson

Precis som för så många andra auktoriserade skatterådgivare började yrkesbanan på Skatteverket. Det var strax efter millennieskiftet och Anders Edlund hade en avslutad juristutbildning i bagaget.

− Några år senare skulle storföretagsskattekontoret på Skatteverket i Stockholm starta en energiskattegrupp. Vad är detta, tänkte jag. Jag hade aldrig hört talas om energiskatter. Det var värt att prova och dessutom roligt att vara med från början, säger Anders Edlund.

Han fick tjänsten och tillsammans med en kollega jobbade han med skrivbordsutredningar och annat som rörde energiskatter. Men det var när han kom in i revisions- och rådgivningsbranschen som den nischade världen av punktskatter öppnade sig.

Fyra år på EY blev ytterligare sex år på PwC, innan han i januari i år rekryterades till KPMG för att driva punktskatteaffären inom indirekt skatt.

− Jag har verkligen specialiserat mig de senaste femton åren. Ju djupare jag kommer in i ämnet och ju längre jag håller på, desto fler blir frågorna. En del av rådgivningen handlar också om att utbilda kunderna. Genom att höja kunskapen hos både kunder och kollegor kommer frågorna tillbaka och blir fler. Om du inte förstår att det finns en fråga så ser du den inte ens, menar Anders Edlund.

Punktskatterna borde vara större än vad de är, säger Anders Edlund.

Och intresset för punktskatter växer även externt. Exempelvis är elektronikskatten, eller kemikalieskatten som den också kallas,.

Men det handlar också om att rådge kunder i frågor som exempelvis rör skatt på alkohol, förbränningsskatt på avfall, platspåseskatten samt energi – och koldioxidskatter på bränslen. Reklamskatten, som avskaffades vid årsskiftet, var en annan punktskatt.

Just nu pratas det mycket om ESG (environmental, social and governance), där skatter är en del av att gå mot ett mer hållbart samhälle. Men det är inte miljöskatter som upptar den mesta av Anders Edlunds tid.

− Huvuddelen av uppdragen och rådgivningen handlar om olika skattebefrielser för el och bränsle för tillverkningsindustrin. Punktskatter borde egentligen vara större än vad de är i branschen. Det är min ambition – att de här frågorna ska leda till fler betydande affärer.

 

Mer om skatt och karriär:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare