Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.10.11

Statistik om skatt blir mer tillgänglig

För att göra statistiken om det svenska skattesystemet mer tillgänglig har Skatteverket lanserat Statistikportalen, en ny digital tjänst där användaren själv kan hämta aktuell statistik från beskattningssystemet.

text:

Eric Widegren

Statistikportalen innehåller bland annat statistik för arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklarationer och momsdeklarationer. Det går även att hitta statistik om punktskatter, elstöd och skattereduktion för grön teknik. Portalen kommer succesivt att utökas med fler områden.

– Statistik från beskattningssystemet är viktigt för många intressenter, såsom andra myndigheter, journalister, forskare och intresserade medborgare. Att den här statistiken nu samlats och gjorts mer tillgänglig underlättar för den som är intresserad då de själva kan hämta den i Skatteverkets nya portal, säger Katrin Wallberg, projektledare för Statistikportalen, i ett pressmeddelande.

Statistiken kan delas upp på exempelvis kön, bransch, företagsstorlek och inkomstår. Användaren kan även få statistiken presenterad i tabeller, diagram och kartor.

Statistikportalen kommer att uppdateras löpande varje vecka. Användaren kan få en ögonblicksbild av redovisningar av inkomster och skatter som sker till Skatteverket. När uppgifter lämnas in eller korrigeras uppdateras siffrorna direkt i portalen.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare