Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.05.06

Stark ställning för redovisnings­konsulter i Norge

Det är tuffare krav för att bli auktoriserad redovisningskonsult i Norge jämfört med Sverige – men yrkesrollen åtnjuter också en högre status i vårt grannland. ”Redovisningskonsulten är kundens mest betrodda person”, säger Hanne Opsahl från branschorganisationen Regnskap Norge.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Just nu sitter man som på nålar på Regnskap Norge, branschorganisationen för auktoriserade redovisningskonsulter med huvudkontor i Oslo.

Det är nämligen bara någon månad kvar till Stortinget troligen får ett förslag från norska finansdepartementet till en ny lag om auktorisation av redovisningskonsulter, där förändringar bland annat kan komma att beröra utbildningskraven för att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Dels kan det bli en förändring av kravet att en redovisningskonsult med kandidatexamen ska ha tre års praktik eller arbetslivserfarenhet i stället för två för att bli auktoriserad. Dels innebär förslaget att den befintliga branschstandarden för yrkesgruppen behöver anpassas.

Hanne Opsahl. Foto: Sturlason AS Polyfoto

– Vi väntar med spänning på att lagen kommer. Det här är vår viktigaste fråga just nu. Samtidigt arbetar vi med att modernisera branschstandarden, så att den är klar som tidigast när en ny lag träder i kraft, säger Hanne Opsahl, näringspolitisk chef på Regnskap Norge, över videolänk.

– Den digitala utvecklingen påverkar sättet redovisningskonsulten utför sina uppdrag och ökar komplexiteten. Vi hoppas därför att de skärpta kraven går igenom, fortsätter hon.

Villkoren för auktorisationen av redovisningskonsulter i Norge fastställs alltså i lagen om auktorisation av redovisningskonsulter, och i lagens föreskrifter. Så har det varit sedan 1993.

– Det ger oss en väldigt stark ställning, understryker Hanne Opsahl.

”Lagen föreskriver att den i branschen som åtar sig att föra räkenskaper för andra ska vara auktoriserad, det gäller både privatpersoner och företag”, står på Regnskap Norges webbplats.

För att du som redovisningskonsult i vårt västra grannland ska kunna utföra bokföringstjänster och upprätta årsredovisningar mot kund måste du med andra ord vara auktoriserad.

Och för att bli auktoriserad krävs det att du, , måste ha en kandidat- eller magisterexamen plus ett visst antal yrkesverksamma år i branschen.

Organet Finanstilsynet, som kan likställas med svenska Finansinspektionen, administrerar förfarandet och ansvarar för godkännandet och den löpande tillsynen. Så snart en redovisningskonsult har blivit auktoriserad av Finanstilsynet kan den bli medlem hos Regnskap Norge. Branschorganisationen gör sedan kvalitetskontroller vart sjunde år.

Fortbildningskravet ligger på 77 timmar fördelat på tre år i ämnen som bokföringsregelverket, skatterätt, juridik och god redovisningssed.

– Medan revisorn har sina krav och tjänar som allmänhetens mest betrodda person, är redovisningskonsulten kundens mest betrodda. Ledordet är trygghet. Kunden ska kunna lita på att redovisningen och skatterapporteringen blir korrekt, säger Hanne Opsahl.

Regnskap Norge har i dag cirka 8 200 ordinarie medlemmar och runt 500 studentmedlemmar. Det är fler auktoriserade redovisningskonsulter än vad FAR och Srf konsulterna har tillsammans. Dessutom är ungefär 2 400 redovisningsbyråer knutna till branschorganisationen.

– Studentmedlemmarna är oerhört viktiga för oss. Har de valt att plugga ekonomi, så gör vi allt för att synliggöra de möjligheter som finns i branschen. Vi vill att de väljer att jobba med redovisning, i stället för med revision eller andra närbesläktade yrken. Det är en kamp om de bästa hjärnorna, tillstår Hanne Opsahl.

Det finns all anledning att tro att den höga position som auktoriserade redovisningskonsulter åtnjuter i Norge kan vara en hjälp på vägen. Och som dessutom fått en oväntad skjuts av pandemin.

Ett aktuellt krav, berättar Hanne Opsahl, är att när ett företag söker pandemistöd så måste ansökan först bekräftas av antingen en revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult.

– Det är helt nytt för oss att vi får utöva den här typen av attestering. Det indikerar åter igen vilken stark ställning auktoriserade redovisningskonsulter har här i Norge, säger hon.

 

Fler artiklar för dig som är redovisningskonsult:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare