Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.02.23

Stagnerade branschlöner under pandemin

Under pandemiåret har medellönerna blivit lägre för revisorer och redovisningskonsulter. Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att överhuvudtaget komma in i branschen.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Det är mestadels dystra siffror som levereras ur Akavias färska löneenkät. För även om medellönen för anställda inom revisions- och rådgivningsbranschen har ökat med cirka 2 600 kronor sedan förra året, så ser det mörkare ut när man drar ut yrkesgrupperna ur statistiken.

De auktoriserade revisorernas medellöner har sjunkit med nästan tre tusen kronor jämfört med förra året, från 60 757 till 57 817. Redovisningskonsulternas löner har i sin tur sett en minskning med över fyra tusen kronor under samma period, från 40 513 till årets 36 264.

Att det är ett rejält hack i lönekurvan för yrkesgrupperna beror på fler olika orsaker, framhåller Björn Floderus, statistiker och analytiker på Akavia.

– Att få sänkt lön är väldigt ovanligt om man har samma tjänst. Däremot har ett antal äldre i revisions- och rådgivningsbranschen som tjänade väldigt bra försvunnit från arbetsmarknaden, antingen för att de har pensionerats eller för att de har blivit arbetslösa, och då är de inte längre med i statistiken, säger Björn Floderus till Balans.

Björn Floderus. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

– Vad vi kan se är att den fasta månadslönen i princip är densamma som förra året, medan den rörliga delen, exempelvis bonusar, har minskat med i genomsnitt 33 procent och förmåner, som fri lunch, har minskat med i genomsnitt 14 procent, fortsätter han.

Akavia är fackförbundet som bildades efter sammanslagningen mellan tidigare Civilekonomerna och Jusek. Civilekonomerna har sammanställt lönestatistik för branschen i flera år, något Balans tidigare rapporterat om. I år har cirka 17 000 ekonomer svarat på Akavias löneenkät, av vilka närmare 830 är verksamma inom revisionsbranschen.

Annons

Att notera är att endast 57 procent av medlemmarna inom revisions- och rådgivningsbranschen har svarat att de har fått reviderade löner sedan förra året. De centrala förhandlingarna har varit försenade under 2020 och många av Akavias medlemmar, framförallt inom privat och statlig sektor, har därför fortfarande inte haft lönesamtal med arbetsgivaren.

Vidare skiljer sig summan i lönekuvertet rejält beroende på var i Sverige man bor. I Stockholmsregionen ligger medellönen för anställda i branschen på 51 810 kronor, i södra Sverige exklusive Malmö och Göteborg är siffran 39 774 kronor, och i de norra delarna av landet landar det på 41 230 kronor.

Många parametrar spelar in i lönerevisionen. Foto: Getty Images

Hur ser det ut för nyutexaminerade?

– Pandemin har gett nyexade en dålig arbetsmarknad. De har svårt att komma in i branschen. Det är viktigare än någonsin för den här gruppen att se var jobben finns och nå ut till alla sina kontakter. Arbetsmarknaden är otroligt bred för de som kan revision och redovisning, säger Björn Floderus.

För nyutexaminerade som trots allt har fått anställning inom revisions- och rådgivningsbranschen är lönenivån däremot fortfarande beklämmande låg, med en ingångslön på 28 304. Positivt är att det är cirka 1 700 kronor högre än föregående år. Men det är fortfarande lägre än ingångslönen för övriga gruppen ekonomer, som får 31 169 kronor.

Nytt för i år är att Akavia går ut och lobbar för rekommenderade ingångslöner.

– Vi tycker att alla ekonomer oavsett bransch ska begära samma ingångslön. När vi beaktar prutmån och en procents inflation så hamnar vi på att nyexade ekonomer ska begära en lön på 32 900 kronor, säger Akavias statistiker och analytiker och fortsätter:

– Man ska inte låta sig nedslås av pandemin. Det finns prognoser på att arbetsmarknaden lättar till nästa år. Under tiden kan man, om man har möjlighet, läsa en master för att bli ännu mer konkurrenskraftig.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare