Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2023.01.05

Spännande samtal under RI:s rundabordsturné

Revisorsinspektionen har åkt runt i Sverige för rundabordssamtal med små och medelstora revisionsföretag. Syftet är att få mer kunskap om företagens villkor i en föränderlig omvärld.

text:

Dan Håfström

Stora omvärldsförändringar påverkar hela revisions- och rådgivningsbranschen, men kanske allra mest de små och medelstora företagen. Nya regelverk, till exempel kring hållbarhet, medför högre krav på kunskap och kvalitet. Digitalisering och automatisering kan innebära stora investeringar i ny teknologi och metodik. Dessutom kämpar många företag med sin kompetensförsörjning när kunniga och erfarna revisorer väljer att lämna yrket. Revisorsinspektionen, RI, åkte under december ut på en mindre turné för att hålla rundabordssamtal med små och medelstora revisionsföretag. Patrik Israelsson, revisionsdirektör på RI förklarar att syftet främst är kunskapsinhämtning.

– Vi ser att många små och medelstora byråer står inför stora utmaningar och vi vill veta mer om hur de själva ser på situationen. Vi vill få i gång ett samtal och ett idéutbyte mellan oss och byråerna, men också få byråerna att diskutera med varandra, säger Patrik Israelsson.

Revisorsinspektionen har träffat företag i Falun, Jönköping och Stockholm samt haft digitala möten med företag i Malmö och Skellefteå. Allt som allt har 25 byråer medverkat. Jessica Otterstål, avdelningsdirektör på RI är nöjd med träffarna.

– Vi har haft många spännande diskussioner med högt i tak och stort engagemang. Vi har också upplevt att företagen har uppskattat att vi ser dem och bryr oss om deras situation. Många av dem hade aldrig träffat oss tidigare, säger Jessica Otterstål.

Patrik Israelsson och Jessica Otterstål har inte uppfattat att det funnits en central fråga som alla företag velat diskutera, utan mer att det finns en mångfald av utmaningar som engagerar de flesta. Rundabordssamtalen kommer inte utmynna i någon formell rapport eller handlingsplan.

– Vi gör den här typen av omvärldsbevakning kontinuerligt som en del av vårt uppdrag. Jag är övertygad om att samtalen ökat vår förståelse och byggt en plattform för ännu bättre kontakt med små och medelstora företag i framtiden, säger Patrik Israelsson.

 

Läs även

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare