Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Sofia Götmar-Blomstedt är första kvinnan att leda PwC.
Karriär

2021.02.25

Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

PwC:s nya VD representerar en ny generation ledare med starkt fokus på digitalisering, mångfald och hållbarhet. Lust snarare än jakt har varit vägledande för Sofia Götmar-Blomstedts karriär. Liksom villkoret att få vara sig själv, med tid för familj och fritid.

text:

Rakel Lennartsson

foto:

Lisa Wikstrand

Sofia Götmar-Blomstedt såg sig inte som ett VD-ämne. Hon hade förvisso erfarenhet av ledarskap och var redan Assurance-chef, men chefskapet har aldrig varit ett mål i sig.

Hon beskriver sig själv som lustdriven och tror att den inställningen kan ha bidragit till att hon inte upplevt sitt kön som ett hinder, fastän hon verkar i en bransch som har mycket kvar att bevisa på jämställdhetsområdet. Hon stimuleras av utmaningar, men klarar balansen, genom att värna sitt personliga liv med plats för familj och fritid.

För cirka sex månader sedan tillträdde du som första kvinnliga VD:n för PwC Sverige. Beskriv processen: hur blir man VD för Sveriges största revisionsbolag?

– Jag hade ingen tanke på att bli VD, jag trodde att andra var förutbestämda för rollen. Sedan förstod jag genom samtal med seniora kollegor att de ville ha den typen av ledarskap som jag stod för. När jag insåg att jag skulle få göra det jag brinner för och göra det på mina villkor var jag plötsligt intresserad. Men det var en process att bestämma sig, och jag tackade inte ja förrän jag var övertygad om att jag skulle kunna fortsätta att vara den jag är.

Pandemin var ett wake up call för Sofia Götmar-Blomstedt.

Ja, vem är PwC:s nya VD? Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

– Jag har mycket energi och är bra på att inspirera andra. Jag har rätt mycket mod också. Baksidan är att jag inte har så mycket tålamod, utan vill att saker ska hända snabbt. Sedan bryr jag mig väldigt mycket om andra och har ett genuint intresse av att andra ska utvecklas och må bra.

– Jag brinner för mångfaldsfrågor och inkludering. Jämställdhet är den första mångfaldsfrågan och den är bra att börja med, för alla känner någon av det andra könet och kan på det viset relatera till frågorna. Men jag tycker att vi har fokuserat för mycket på bara jämställdheten i Sverige. Jag brinner för mångfaldsfrågorna. Strikt affärsmässigt ger mångfald bättre resultat. Sedan vägleds jag också av en stark tro på alla människors lika värde.

Överlämningen var välplanerad, har du ändå haft några överraskningar under dina första sex månader som VD?

– Ja, det blev klart att jag skulle ta över efter Peter Nyllinge mer än ett år innan jag tillträdde och jag klev av från Assurance redan sommaren 2019. Det var fantastiskt att få ett helt år för att förbereda sig på att kliva in i rollen och lära känna hela verksamheten i grunden.

– Vad vi inte visste då var vilken fördel det skulle bli att vara två när covid-19 slog till. Vi hade en affärsplan som var till 80 procent färdig när vi fick ställa om till en ny verklighet. Jag fortsatte att arbeta strategiskt på mellanlång sikt, medan Peter Nyllinge kunde ta hand om det dagliga operativa arbetet.

På vilket sätt förändrades ert affärsplanearbete av coronakrisen?

– Det fanns delar i den ordinarie affärsplanen som fortsatte att vara relevanta, exempelvis när det gäller digitalisering och rekrytering. Men vi bestämde oss för att skapa ett hållbart företag som var anpassat till det nya normala. Digitaliseringen var en viktig del i den ursprungliga planen och blev ännu viktigare, men på ett annorlunda sätt. Det blev lite mindre strategiskt och lite mer här och nu.

– Vi hade aldrig gjort den snabba digitala omställningen som individer, om det inte hade varit för krisen. Som jag ser det hade Greta Thunberg skapat en awareness som gjorde att krisen kom till oss på ett mer personligt vis. Pandemin var ett wake up call, vi behöver bry oss mer om den värld vi lever i.

Har inte behövt avstå något för karriären.

Du är den första kvinnan att leda PwC, hur ser du på kvinnors möjligheter att göra karriär i branschen, och vad tror du har varit avgörande för att du skulle lyckas?

– Mångfaldsfrågor är viktiga för mig och inkludering och jämställdhet är en del av det arbetet. Det handlar om att utmana normer. Inte om att kvotera utan om att coacha varje person individanpassat. Mitt mål är att PwC ska vara ett bolag där alla känner att de får vara sig själva. När jag hör min dotter, som pluggar juridik i Lund, och hennes vänner prata om vad som väntar dem i yrkeslivet blir jag motiverad att arbeta för att förändringen ska ske snabbare.

– För egen del kan jag inte säga att jag hindrats av att jag varit kvinna, kanske har det tvärtom gynnat mig. Tre gånger har jag blivit befordrad under föräldraledigheter och när jag blev partner hade jag redan tre barn. Jag har inte behövt avstå någonting för att göra karriär. Men jag har heller aldrig satt upp mål, utan jag är en lustdriven person som vill utvecklas och lära mig nya saker och jag har gjort det i stället för att fokusera på titlar.

– När jag blev partner 2009 var det för att jag ville vara med och driva företaget framåt, men jag kunde bara tänka mig att göra det om jag fick fortsätta att vara Sofia, att förutom revisor vara både mamma och fru och hinna med att träna. Min största seger är att jag har kunnat fortsätta vara kvinna, vara Sofia.

Ni har några av de främsta hållbarhetsexperterna inom ert bolag, lever PwC som ni lär, tycker du?

– PwC började jobba intensivt med hållbarhet redan runt 2006-07 och hade en av landets främsta hållbarhetsexperter (Lars-Olle Larsson, reds anm). Han var nog lite före sin tid, och sedan kom finanskrisen och bromsade upp hållbarhetsarbetet. Men det innebär ändå att vi har marinerat oss själva under en längre tid i det tänket och våra egna hållberhetsexperter har utmanat oss ganska ordentligt. Det har varit ganska tufft många gånger, men det känns bra att de har utmanat oss och att vi får äta vår egen medicin.

Inspirationskälla.

Hur kan PwC ta samhällsansvar som bolag?

– Vi har ett initiativ som innebär att alla anställda får två hållbarhetsdagar att använda till ett eget hållbarhetsinitiativ. Jag gillar det greppet för det riktar in sig på oss som individer och de små sakerna som man kan göra i vardagen. Men vi behöver göra mer och jag är glad över Greta-effekten, det behövs någon som rör om i grytan.

–  Jag blir också inspirerad av att tala med PwC:s globala strategichef Blair Sheppard. Han menar att hållbarhet är en megatrend som kommit för att stanna. Tidigare har det alltid varit så att hållbarhetsinitiativ prioriterats ned i lågkonjunkturer. Men den här gången ser vi så stora avtryck i vår miljö att det kommer fortsätta vara ett viktigt ämne.

– Företag måste våga ta ställning och stå upp för det som är rätt, som PwC i USA gjorde när det gäller Black Lives Matter. Vill man skapa förtroende är det viktigt att kunna ta ställning.

Hur har digitaliseringen förändrat er marknad och konkurrenssituationen? Var ser du dagens och morgondagens främsta utmaningar?

– Jag brinner verkligen för digitaliseringen för den kommer att skapa så mycket mer utvecklande arbetsuppgifter för våra medarbetare och högre värden för våra kunder. Digitaliseringen och AI innebär att vi kan arbeta med hela datamängder i stället för med stickprov, och leverera större trygghet till våra kunder.

– De tråkiga momenten i revisionen kan utföras av robotar så att vi människor kan fokusera på analysen och att skapa värde. Nu är det hög tid att revisionsstandarder anpassas till den här nya verkligheten.

Du menar att digitaliseringen löser en del av branschens stora utmaningar?

– Jag ser att digitaliseringen kan hjälpa oss att hantera några av branschens stora utmaningar, som att attrahera talanger och att överbrygga förväntansgapet. Vi behöver hitta sätt att ge medarbetarna utvecklingsmöjligheter tidigare i karriären, och det kan ske när robotar tar hand om de mer complianceintriktade arbetsuppgifterna.

– Genom att processa stora datamängder kan vi hantera risk bättre, göra mer precisa bedömningar och erbjuda nya tjänster inom ramen för revisionen. Sammantaget tror jag att det kommer att kunna ge en revision mer i linje med vad marknaden faktiskt förväntar sig.

Vägleds av en tro på allas lika värde.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare