Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.24

Sociala medier – etikreglerna gäller alla medlemmar

I dag finns ingen auktoritativ vägledning som är direkt kopplad till branschens sociala medier. Nu höjs röster för att det kan vara ett bra sätt att reda ut oklarheter. Men frågan är inte helt enkel.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Som auktoriserad revisor måste man inte bara vara opartisk och självständig, utan också uppfattas som det. Det är grunden i etik.

Frågan om revisorns närvaro i sociala medier har aktualiserats enligt Anders Bäckström, ordförande i FAR:s Strategigrupp Etik. Men i Sverige saknas en större diskussion kring just kopplingen mellan de etiska reglerna och sociala medier, en diskussion Anders Bäckström menar är mer levande i andra länder.

Anders Bäckström. Foto. Saerun Norén

− Det har blivit uppenbart att man måste fundera på hur man uttrycker sig på digitala möten och i sociala medier. Jag har själv noterat över tid att revisorer postat inlägg på framför allt LinkedIn, där man associerar sig med kunder på ett sådant sätt att det kan finnas risk att aktieägarna och andra intressenter ifrågasätter oberoendet, säger han.

Han har funderat mycket på om det behövs en vägledning och frågan har även tagits upp i FAR:s Strategigrupp Etik.

− I dag finns ingen auktoritativ vägledning från IESBA som är direkt kopplad till sociala medier. Samtidigt anställer vi 90-talister som växt upp med sociala medier och är vana att dela med sig på ett helt annat sätt än min generation, fortsätter Anders Bäckström.

Vänskap med kund opassande

En revisor ska exempelvis inte uttala sig positivt om ett företag där hen har ett revisionsuppdrag, inte vara vän med sin kund och inte på något sätt uppfattas som partisk.

− En klok strategi är att helt undvika att posta saker med och om sin kund. Jag kan tänka mig att det är lite mer okej för en redovisningskonsult, lönekonsult eller skatterådgivare. De har ingen extern tillsyn som revisorer har från Revisorsinspektionen (RI). Men man ska komma ihåg att etikreglerna gäller alla FAR:s medlemmar, säger Anders Bäckström.

Anders Ahlgren. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Anders Ahlgren är chefsjurist på RI. Att revisorer märks i samhällsdebatten och synliggör sitt arbete är positivt, menar han.

− Jag tror inte att vi ska pusha för avhållsamhet på sociala medier. Beskriv och berätta gärna vad du gör, det mår revisionen bra av. Men inte på ett sätt som ser ut som en partsinlaga för kunden, understryker han.

Myndigheten har i skrivande stund inte haft några tillsynsärenden som handlar specifikt om sociala medier. Det händer att allmänheten hör av sig och undrar hur revisorer uttrycker sig i ett tvåpartsförhållande eller i mejl.

− Men vi har inte sett något som har fått oss att agera skarpt just kring sociala medier. Sedan finns det självklarheter, att man inte får skriva saker som riskerar tystnadsplikten. Det är förstås en grundbult i revisionsuppdraget, säger Anders Ahlgren.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare