Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Hans Peter Larsson

2021.08.11

SNS sätter standarden i svensk skattedebatt

Blir det någon skattereform efter valet? SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, har under två års tid med stöd av bland andra FAR tagit fram ett antal underlagsrapporter för en reform. Totalt har 14 rapporter baserade på forskning presenterats. Tungt – kvalitet rakt igenom! Nu ska säcken knytas ihop till en slutrapport.

Rapporterna spänner över ett brett fält. Skatt på arbete, kapital, 3:12, internationella utblickar, digitala tjänster, konsumtion och klimat. Men även arv och gåvobeskattning och ökade klyftor adresseras. Att få till det blir inte lätt men några ”linjer” har redan tagits fram.

Grundfrågorna är två när det svenska skattesystemet åter ska reformeras efter 30 år av snabb ekonomisk och teknisk utveckling. Fokus på fundamentala ekonomiska drivkrafter i ekonomin och klassisk svensk fördelning. Prio måste vara tillväxten, därefter får resultaten fördelas. I vart fall om de hållbarhetsmål som ställts upp ska klaras. Blicken måste vidare riktas mot nästa generation! Tekniskt ska kommande skatter vara förutsägbara och rättssäkra för att tilliten till samhället ska behållas. Det är FAR:s roll att värna.

Slutrapporten skrivs av Åsa Hansson, docent i Lund. Förutom SNS har även ESO genom Klas Eklund och Omstartskommissionen under året presenterat skatterapporter. Den röda tråden? Åsa Hansson! Utmaningen är politiken. Mäktar den i dag stå emot dem som inte initialt drar längsta strået? Förmår den tänka på de yngre? Personligen sätter jag en slant på att vi under nästa mandatperiod får se flera delreformer. Inte en hel reform. Oavsett, så har SNS dragit sitt strå till stacken.

 

Senaste skattekrönikorna av Hans Peter Larsson

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare