Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.10.18

Snart dags för månadsrapportering

Från och med 2024 ska lönerna för de anställda som räknas som arbetare rapporteras till Fora varje månad. I dag görs rapporteringen en gång per år. I samband med övergången till månadsrapportering införs också en ny uppmärkning av arbetare. Balans bad två experter om deras bästa tips.

text:

Björn Dickson

Enligt Fora, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, är syftet med förändringen att arbetare får sina pensionspremier överförda varje månad på samma sätt som tjänstemännen får i dag. 

Att premierna överförs en gång i månaden i stället för en gång om året, innebär större möjligheter till avkastning under årets gång, enligt Fora. 

Ett annat syfte är att harmonisera rapporteringen till Fora med annan rapportering som arbetsgivarna gör. Det gäller till exempel rapportering till Skatteverket och Collectum som redan har månadsrapportering. 

Med verklig kostnad 

Ännu en effekt av övergången är att arbetsgivare med anställda som omfattas av Avtalspension SAF-LO får en månadsfaktura med verklig kostnad i stället för en faktura varannan månad med preliminärt beräknad kostnad. 

Vad man som arbetsgivare behöver göra och när beror på vilken typ av anställda företaget har. Om företaget har uteslutande arbetare omfattas man av övergången direkt vid årsskiftet. 

Om företaget har både arbetare och tjänstemän är det till en början bara arbetarna som omfattas av övergången med månadsrapportering. För företag med endast tjänstemän sker rapporteringen fortsatt årsvis eftersom de ännu inte omfattas av övergången till månadsrapportering. 

Ännu inte klart 

Det är ännu inte klart när Fora inför månadsrapportering för tjänstemän. Information om vad som ska göras och när skickas med e-post till den som är registrerad som huvudadministratör på företaget. 

Fora administrerar enligt sin hemsida kollektivavtalade försäkringar för omkring 4 miljoner anställda. Omkring 235 000 företag är anslutna. Fora förmedlar 21 miljarder kronor i premier och avgifter per år. 

Vad ger ni för råd till den som arbetar som löne- eller redovisningskonsult? 

Vi ställde frågan till Maria Bragén Auktoriserad Lönekonsult FAR och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR på egna företaget M Redovisning & Lön i Motala och till Sarah Fager Auktoriserad lönekonsult på Redovisarna i Motala. 

Sarah Fager Auktoriserad Lönekonsult FAR, Redovisarna i Motala. Foto: Satu Knaper
  • Säkerställ redan nu att rätt person är registrerad som huvudadministratör eftersom all information i dessa frågor skickas till huvudadministratören.

Läs mer på för att veta vad man som arbetsgivare ska göra och när.  

Maria Bragén, M Redovisning & Lön i Motala. Foto: Play Reklam & Event
  • Säkerställ också att ditt löneprogram kommer att ha stöd till rapportering. Det finns förteckning på fora.se/tolv.
  • Säkerställ att den byrå eller konsult som företaget anlitar har rutiner för att kontrollera korrekt anställningskategori och att man har tillgång och kännedom om kundens kollektivavtal.

Märkningen ska ändras om det sker byte av avtalsområde. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare