Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.03.28

”Smart affär att satsa på mångfald”

Att fler kvinnor nu tar plats i delägarkretsen på revisions- och rådgivningsbyråerna är en mycket positiv trend. Men glastaket är inte krossat ännu, det krävs vilja, lärande och systematiskt arbete för att nå en mer jämställd bransch. Det menar forskaren Ilse Svensson de Jong.

text:

Anna Hjorth

Ilse Svensson de Jong är universitetsadjunkt och forskare vid Mittuniversitetet med god inblick i jämställdhetsfrågor i revisions- och rådgivningsbranschen. Att fler kvinnor tar plats och blir synliga på ledande positioner är en positiv tendens, men det är långt kvar till reell jämställdhet, anser hon.

– Jag ställer mig frågande till hur det egentligen ser ut med inflytandet och beslutsfattandet. Det är det vi behöver titta närmare på. Var besluten fattas, och av vem, det är det viktiga. Om inte kvinnor tar aktiv del där så blir jämställdheten och representationen bara en pappersprodukt.

På delägarsidan är det i dag 29 procent kvinnor, jämfört med tolv procent för tio år sedan, visar Balans undersökning.

Glastaket fortfarande kvar

Ilse Svensson de Jong är dock inte övertygad om att den ökade representationen av kvinnor innebär att byråerna har blivit mer jämställda. Hon menar att glastaket fortfarande är kvar, men att det har förflyttats.

– Frågan är om alla vita män i branschen är beredda att släppa ifrån sig makt på riktigt. Branschen är konservativ och förändring av makt- och beslutsstrukturerna går långsamt. Jag tycker man kan se att den följer andra branscher med en viss fördröjning, det kallas i forskarvärlden för ”conservatism bias” och jag tar upp det i min avhandling.

Hon pekar på att det är många kvinnor som rekryteras tidigt i karriären, men någonstans längs vägen mot ett delägarskap försvinner de.

Byråerna genuina vilja nyckeln

För att förändra det krävs mer än enstaka mentorskapsprogram, även om sådana kan fylla en funktion. Det krävs en genuin vilja hos byråerna att se till att både män och kvinnor utvecklas tillsammans, så kallad jämställdhetsintegrering.

Ilse Svensson de Jong säger att det är viktigt att inte se jämställdhet som en isolerad faktor, utan även ta in ett vidare mångfaldsperspektiv när det gäller maktstrukturerna. Det handlar om att företagen måste anpassa sig till omvärlden för att fortsätta vara lönsamma.

– Jag tror att det är där förnyelsen finns. Det är en smart affär att satsa på mångfald för att förnya byrån. Det ger bättre affärsmöjligheter i längden. Men där har vi fortfarande lång väg att gå. Jag ser inte många delägare som heter Ahmed. De flesta heter fortfarande Anders.

 

Mer om jämställdhet och mångfald:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare