Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Charlotta Marténg

Små steg mot delad makt

B visar att andelen kvinnliga delägare nu snittar på 29 procent. En bra bit kvar till de 40 procent, som är en vedertagen definition för när jämställdhet är uppnådd.

Men positivt med årets undersökning är att övriga områden som Balans tittar på ligger över 40 procent. Det innebär faktiskt att branschen är jämställd när det kommer till inval av nya delägare, styrelser, ledningsgrupper och gruppen övriga chefer. Grattis!

I drygt tio år har Balans mätt jämställdheten i ­branschen. Men det som har varit intressant de ­senaste åren är att jämställdhetsfrågan har fått sällskap av en annan viktig fråga: mångfalden i branschen.

”Om vi strävar efter att spegla samhället på våra kontor, så ser inte jag att var femte medarbetare är en person med utländskt påbrå.” skriver revisorsassistenten Linnea Ibrahimovic i en som publicerades på Balans webbplats 8 mars.

Och hon får medhåll av forskaren Ilse Svensson de Jong: ”Jag ser inte många delägare som heter Ahmed. De flesta heter fortfarande Anders.” I en i Balans konstaterar hon att det är viktigt att inte se jämställdhet som en isolerad faktor, utan även ta in ett vidare mångfaldsperspektiv när det gäller ­maktstrukturerna.

I grunden handlar det om att företagen måste anpassa sig till omvärlden för att fortsätta att vara ­lönsamma och attraktiva. Både hos kunder och blivande medarbetare.

Och sett i det perspektivet kvarstår bara en fråga: Vad väntar byråerna på?

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare