Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Debatt

2020.03.18

Skattepolitiken får inte gå i coronakarantän

Coronaviruset har visat på sårbarheten inom svensk och internationell ekonomi. Sverige behöver stå stabilare framöver. Det skriver Hans Peter Larsson, skattejurist och skatteansvarig på FAR, i en debattartikel.

text:

Hans Peter Larsson

Att tala om inkomstklyftor som förändras är näst intill meningslöst när värden går upp som en sol ena dagen och ner som en pannkaka nästa. Effekten av minsta hostning förstärks av att värdena på världens börser i dag utgörs av omkring 80 procent immateriella värden, icke finansiella tillgångar. Så var det inte för bara några år sedan. När skatter samtidigt tar 44 procent av det samlade värdet av varor och tjänster i Sverige (skattekvoten) kan de fylla en mer stabiliserande funktion än i dag.

Att en genomgripande hel skattereform skulle kunna genomföras i dag får anses som närmast uteslutet. Det är heller inte lämpligt. Men Sverige behöver gå framåt för att göra ett i grunden bra skattesystem bättre. Samtidigt behöver vi backa och förenkla skatterna på vissa områden. För att åstadkomma detta måste politiken höja blicken och börja leverera igen. Taktik får inte bli viktigare än politik. I avvaktan på beslut om en reform är klara besked kring olika kritiska skatter väl så viktiga.

Min uppfattning är att följande nu är viktigast inom beskattningen för svenska bolag och ägare. Räck upp handen ni som håller med!

  1. Stabila förutsättningar för verksamheten. Lämna besked om att arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatt eller exitskatt inte införs och att skatteregler för företagare inte försämras.
  2. Öppna för fortsatt sänkt bolagsskatt. Det främjar investeringar, sysselsättning och ökar utrymmet för löneökningar.
  3. Säg nej till alla tankar om ytterligare en bolagsskatt på så kallade digitala tjänster. Det mesta sker i dag digitalt. Köp till exempel en moped om ni är osäkra. En global sådan skatt riskerar att bli ett oförutsägbart och komplext lotteri. Låt de länder som vill beskatta dessa tjänster göra det som en del i sin beskattning av konsumtion i landet.
  4. Våga förenkla! Ge avkall på krav om millimeterrättvisa i alla lägen. Detta är skatterättens 10 000 kronorsfråga. En förenklingsutredning för de 810 000 personer som har en näringsverksamhet har satts igång. Denna omfattar även personer med sin försörjning i en växande delnings- och gigekonomi. Det är bra. Utlovade förenklingar för de omkring 400 000 personer som driver aktiebolag väntar vi på. Tillsätt även den förenklingsutredningen.
  5. Miljön. Ta fram ett trovärdigt paket för växling mellan gröna skatter och sänkt skatt på arbete. Även detta är utlovat men takten måste höjas. Den slopade värnskatten anses av finansdepartementet som ”näst intill självfinansierande”. Det bör vara anslaget framåt. Bättre klimat och högre avkastning på utbildning är kritiskt för yngre.
  6. Rättssäkerhet och tillit behöver stärkas. Dessa värden är grundläggande för välfärden i alla samhällen. Priset för förflackning inses först när det är för sent. Säg ja till de begränsade anslag som krävs.

Beskeden är i stort sett kostnadsneutrala. I vart fall är kostnaden för att inte lämna besked högre. I utbyte mot besked och politisk leverans på dessa områden bör företag redovisa sina skatter med full transparens. Modeller för detta finns. Det bidrar även till ökad hållbarhet i den egna verksamheten.

Utgångspunkten nu för både unga och gamla är att bygga stabilitet och främja en hög produktivitet i det vi gör. Samtidigt är det bättre att alla bidrar efter förmåga än att inte kunna eller få bidra alls. En inkluderande och effektiv skattepolitik. Skatter får inte bli en generationsfråga.

Trist? Javisst! Men efterfrågan på hållbar tristess ökar. Inte bara under dessa turbulenta dagar. Skattepolitiken får inte gå i coronakarantän.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare