Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.03

Skatteförändringar att hålla koll på efter årsskiftet

Vid årsskiftet trädde en del lagändringar på skatteområdet i kraft som berör både privatpersoner och företag. Höjt grundavdrag, höjt jobbskatteavdrag och utökad skattereduktion för gåvor är tre av dem.

text:

Charlotta Marténg

Nytt år innebär också förändringar på skatteområdet som är viktiga att känna till. Några av dem har Balans berättat om tidigare, som till exempel . Företag som köpt inventarier under förra året kan få sänkt skatt med 3,9 procent av anskaffningsvärdet. För det krävs dock att inventarierna är levererade under 2021 och ska finnas kvar i verksamheten under en tid.

Svenska pensionärer som bor i Grekland eller Portugal ska från årsskiftet betala svensk skatt på sin privata tjänstepension. Anledningen är att Sverige sagt upp skatteavtalet med de båda länderna där privata tjänstepensioner från Sverige tidigare varit obeskattade eller lågbeskattade. Från och med 1 januari kommer nu pensionärer bosatta i något av länderna att få ett skatteavdrag om 25 procent på pensionen.

Samtidigt sänks skatten på hemmaplan för personer som vid årets ingång fyllt 65 år skriver Skatteverket på sin webb. Enligt finansutskottets betänkande kommer den som har en pension på 13 000 kronor i månaden att få cirka 150 kronor mer i månaden.

Jobbskatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare höjs vilket gör att den som jobbar heltid får sänkt skatt med minst 200 kronor per månad. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får genom en skattereduktion sänkt skatt på cirka 10 000 kronor per år.

Före jul fattades beslut om för 2022. Dessa finns publicerade på Skatteverkets webb.

I år utökas också skattereduktionen för gåvor genom att beloppsgränsen höjs till 12 000 kronor. En fördubbling jämfört med tidigare. Skattereduktionen är max 25 procent vilket betyder att den i praktiken höjs från 1 500 kronor till högst 3 000 kronor.

En annan förändring som kan vara bra att hålla ögonen på rör personaloptioner. ”Fler kan få personaloptioner utan beskattning som arbetsinkomst genom att reglerna från 2018 utvidgas, till företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, mot nu 50, och med nettoomsättning eller balansomslutning på högst 280 miljoner kronor, mot nu 80 miljoner kronor. Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av lättnaderna.” skriver Skatteverket på webben.

 

Läs mer:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare