Detta är en annons från Wint
Post banner
Nathalie Björnman, Wint. Foto: Wint
Yrkesvardag

Skapa större värde genom automatisering

Artificiell intelligens, AI, hot eller möjlighet för redovisningsekonomerna? Nathalie Björnman på Wint ger sitt perspektiv på varför AI och automatisering kan ge positiva effekter både för Sveriges företagare och redovisningsekonomer.

AI, artificiell intelligens, och automatisering är aktuella begrepp som diskuteras i flera sammanhang just nu. Klart är att utvecklingen av AI och automatiseringen påverkat hur samhället ser ut och fungerar i dag, och kommer fortsatt att påverka en rad yrkesgrupper framöver.

I bokföringsvärlden har mycket hänt. Processer har digitaliserats och kunders ökade krav på tillgänglighet och realtidsinformation har lett till en större efterfrågan på digitala och automatiserade verktyg.

Samtidigt tvekar fortfarande många byråer om automatisering verkligen är applicerbart i deras arbetsvardag. Eller upplever att det är ett för stort steg att ta. Nathalie Björnman, projektledare för byråsamarbeten på , tycker att fler byråer ska hoppa på tåget och automatisera sina kunders redovisning.

Tror på större värde

– Många är rädda att de måste motivera sin existens så fort automatisering kommer på tal, men så är inte fallet. Du automatiserar ju inte bort dig själv, utan de tunga lyften med låga marginaler, vilket i många byråers fall är den löpande bokföringen. I stället kan byrån och dess redovisningskonsulter fokusera på mer värdeskapande uppgifter, såsom rådgivning där byrån också har mycket mer att hämta intäktsmässigt, säger hon.

Modellen Wint presenterar är inte att köpa upp varenda byrå som kommer i deras väg. I stället vill de ge redovisningsbyråerna möjligheten att fortsätta i egen regi, men med nya verktyg.

Som ett nytt system

– Det handlar om att inte bli baktunga av löpande bokföring. Det rör sig mer eller mindre om ett systembyte, där automatiseringsgraden är avsevärt mycket högre hos Wint än hos andra leverantörer. Det ger en möjlighet för byråer att levla upp sitt användande av automatisering och AI, vilket genererar större värde gentemot kund, fler debiterbara timmar, eller för den delen längre sammanhängande semester för de anställda, utan att själva göra några större investeringar. Använder du automatiseringen på rätt sätt finns det en oslagbar skalbarhet att dra nytta av, säger Nathalie Björnman.

Wint har redan inlett samarbete med OneBusiness, Revideco och Linné Ekonomi, där byråerna överlåter delar av sin löpande bokföring till Wint som i sin tur kan erbjuda sina nästan 3 800 kunder djupare rådgivning och stöd genom samarbetspartners.

– Vi på Wint väljer att samarbeta med de som redan är på en förändringsresa. De som insett att automatisering är en hygienfaktor för kunderna och att det går att vrida sin affärsmodell och tjäna mer pengar på att hjälpa kunden med annan typ av affärsnytta än löpande bokföring. De väljer att maximera nyttjandet av byråns redan befintliga kompetens och komplettera den med automatisering från Wint, säger Nathalie Björnman.

utgiven av

Ansvarig utgivare