Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2022.03.21

”Ska skapa världens bästa rapporterings­standarder”

Nu tar Charlotte Söderlund, auktoriserad revisor på EY och ledamot i FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet, plats i EFRAG:s nya styrelse för hållbarhetsrapportering - som representant för Rådet för Finansiell Rapportering.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Saerun Norén

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har nyligen tillkännagivit nya styrelsen för hållbarhetsrapportering. Som enda företrädare från Sverige finns FAR-experten Charlotte Söderlund, auktoriserad revisor på EY och ledamot i FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet. Hon kommer att representera Rådet för Finansiell Rapportering.

Grattis! Vad innebär det här rent konkret?

– Styrelsen ska ansvara inför EU-kommissionen vad gäller det europeiska redovisningsramverket som utgör en delegerad akt till CSR-direktivet. Det är ett omfattande arbete med en snäv tidsplan. I november 2022 ska paketet överlämnas till EU-kommissionen.

Vad är det första du ska hugga tag i?

– Man har gjort om EFRAG:s organisation. Det här är en styrelse som ska komma i gång med sitt arbete och första styrelsemötet är om ett par veckor. Jag sitter även med i den nomineringskommitté som ska ta fram en teknisk expertgrupp bestående av cirka 20 experter innan den sista mars. Standarderna ska göras klara för att gå ut på remiss i maj till juli.

Vad ser du mest fram emot?

– Det är väldigt meningsfullt att jobba fram en europeisk standard för redovisning, jag har hållit på med de här frågorna i snart 30 år. Det är att skriva historia. Nu finns ambitionen att skapa världens bästa rapporteringsstandarder. Det är oerhört spännande att vara med i det här arbetet, som är otroligt ambitiöst. Här finns många utmaningar, som också innebär en balansgång mellan olika intressenters behov

 

Mer om hållbarhetsrapportering:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare