Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2023.12.22

Självrättelse möjlig för inblandade i Pandoraläckan

Nu får inblandade i Pandoraläckan en chans att slippa betala skattetillägg och bli anmälda för brott. Till och med den sista februari 2024 går det att lämna in en självrättelse till Skatteverket. För skatterådgivare som anlitas gäller det att vara noga med att få in all relevant fakta och information från kunden.

text:

Charlotta Marténg

De drygt 200 svenskar som misstänktes vara inblandade i den så kallade Pandoraläckan riskerar nu att avslöjas. Skatteverket har fått ny information om personer och företag i de läckta dokumenten och kommer därför att göra en generell kontroll baserat på informationen.

I mitten av december informerade Skatteverket om att de som inte redovisat korrekta inkomster för de aktuella beskattningsåren 2018 till 2021, och som inte tidigare utretts med anledning av Pandoraläckan, har möjlighet att lämna in en rättelse.

Viktigt lägga all information på bordet

Per Holstad, är Auktoriserad Skatterådgivare FAR, och jobbar på EY. Hans generella rekommendation till rådgivare är att vidta normala kundkontrollsåtgärder, och grundliga kundkännedomsåtgärder, till exempel att göra ordentliga riskbedömningar, reda ut ägarförhållanden och pengars ursprung. Detta gäller särskilt om det är fråga om nya kunder, men även för befintliga kundrelationer måste man vara uppmärksam på eventuella ändrade förhållanden.

– Skatterådgivarens roll är att verka för att saker och ting ska bli rätt, så jag kan inte se att det skulle vara ett problem att ta den här typen av uppdrag men det är viktigt att säkerställa att all information i så fall läggs på bordet, säger han.

Självrättelse kräver en hel del

Om självrättelsen lämnas in senast den 29 februari 2024 kommer inte någon tilläggsavgift att tas ut. Per Holstad betonar dock vikten av att självrättelsen utformas korrekt.

– En självrättelse kräver en hel del för att Skatteverket ska godkänna den, bland annat är det mycket viktigt att få in all relevant information för att först kunna göra den egna skatterättsliga bedömningen. Det är först då skatterådgivaren är i skick att hjälpa kunden att göra en bra rättelse, säger han.

På webben skriver Skatteverket att den som kommer in med en sådan rättelse får betala den korrekta skatten men något skattetillägg kommer inte att tas ut. Dessa personer eller företag kan heller inte bli anmälda för skattebrott.

 

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare