Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto. Getty Images
Yrkesvardag

2021.10.26

”Självklar koppling mellan ekobrott och avsaknad av revisor”

”Revision är effektivt i kampen mot ekonomisk brottslighet”. Nu ger sig FAR in i debatten om revisionsplikten. I en replik publicerad på realtid.se bemöter branschorganisationen ett debattinlägg där skribenterna vill se höjda gränser för revision.

text:

Charlotta Marténg

I förra veckan, 22 oktober, publicerades ett på realtid.se där Svenskt Näringsliv, Företagarna och Småföretagarnas Riksförbund förespråkar en höjning av gränsen för revisionsplikt.

Att frågan på nytt hamnat i hetluften har genom att uppmärksamma en rapport framtagen av Handelns Forskningsinstitut på uppdrag av Svenskt Näringslivet.

I rapporten konstaterar forskarna att de inte hittar något vetenskapligt stöd för att den slopade revisionsplikten lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet. Det efter att ha granskat två rapporter från Ekobrottsmyndigheten och en från Riksrevisionen, rapporter där slutsatsen dras att det finns en vikt av granskning även i små bolag.

Men FAR ställer sig bakom myndigheterna i deras bedömning.

Therese Andersson.  Foto: Therese Asplund

Bekämpa ekonomisk brottslighet

”För oss finns det en självklar koppling mellan ekobrott och avsaknad av revision. När revisionsplikten för aktiebolag infördes i mitten av 1980-talet var det just för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Revisorn gavs då även en mer aktiv roll i arbetet mot skattebrott. Eftersom kampen mot ekonomisk brottslighet är minst lika angelägen nu som då vore det olyckligt med höjda gränsvärden för revisionsplikt.” skriver Therese Andersson, auktoriserad revisor och affärsområdeschef på FAR i en replik på debatten, även den publicerad på Realtids webb.

”Den preventiva effekt som revisionen har när det gäller ekonomisk brottslighet är stark. En revisor är skyldig att anmäla misstanke om brott, till exempel penningtvätt, och bidrar därigenom till att brott upptäcks. Men även det faktum att man vet att man blir kontrollerad gör det mindre attraktivt att fuska.”, skriver hon vidare.

”Det handlar om förtroende i näringsliv och samhälle. Revisionen är en kvalitetsgranskning och innebär en trygghet, dels för företagen själva, dels för andra aktörer. Vetskapen att ett företag har reviderats innebär till exempel en trygghet för andra företag i samband med affärer i och med att de kan lita på företagets rapportering. Det menar vi innebär samhällsnytta och ökar konkurrenskraften för svenska företag.” framhåller FAR i sitt svar.

 

Läs mer om ämnet:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare