Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.06.11

Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

Ingen befrielse på förhand. Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift. Men pandemins påverkan på deklarationsinlämningen tas i beaktan.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Pandemin har medfört att byråer har haft stora svårigheter att lämna in samtliga deklarationer senast 15 juni, liksom att biträda företag med deras deklarationer så att de kan lämnas in 1 juli.

Med anledning av det hemställde FAR i slutet av maj att Skatteverket meddelar att de även för 2021 kommer att låta bli att ta ut förseningsavgifter om inkomstdeklarationer lämnas in senast 15 juli, det vill säga inom en månad från ordinarie deklarationstidpunkt, och oavsett om de lämnas på papper eller digitalt.

”Inte extraordinära omständigheter”

Nu har Skatteverket svarat. Enligt myndighetens bedömning är omständigheterna i år inte så pass extraordinära att det finns möjlighet att ge befrielse på förhand. Samtidigt skriver Skatteverket att det kommer att tas i beaktan vilken effekt pandemin har haft på inlämning av deklarationerna.

Beskedet är olyckligt med tanke på att FAR:s medlemmar har en mycket hög arbetsbelastning, menar Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR. Många har bistått och bistår fortfarande med upprättande av ansökningar eller granskning av coronastöden, andra har drabbats av sjukfrånvaro.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

–  Det är beklagligt att Skatteverket inte godtog FAR:s begäran om ändring, vi hade stora förhoppningar om det. Ingen generell befrielse kommer alltså att ges, men det är ändå värt att poängtera att Skatteverket skriver att hänsyn kommer att tas till pandemin och den påverkan den kan ha på deklarationsinlämningen, säger Sara Lissdaniels.

 

 

På Skatteverkets webb står:

Vad ska jag göra om jag inte hinner bli klar med alla mina klienters deklarationer i tid på grund av pandemin?

Skriv en övrig upplysning om varför deklarationerna är sena. Då kan Skatteverket ta hänsyn till det i bedömningen. Det är bättre att lämna kompletta deklarationer och förklara varför de är sena, än att skicka in uppgifterna i omgångar. När uppgifter skickas in vid flera tillfällen kan det leda till misstämningar mellan underlagen som gör att Skatteverket behöver besvära er och klienterna i onödan.

Varför kan Skatteverket inte på förhand säga att det inte har blivit någon förseningsavgift?

Förra året gjorde Skatteverket bedömningen att förhållandena vid deklarationsinlämningen var så oklara, att vi på förhand gav en generell befrielse från förseningsavgift för alla typer av deklarationer som lämnades senast en månad efter ordinarie inlämningsdag.

Det innebar bland annat att byråanståndets sista dag för inlämning i praktiken blev 15 juli. I år (2021) har Skatteverket bedömt att läget inte är lika osäkert som 2020 och ger därför ingen generell befrielse på förhand. Däremot kan vi medge befrielse från förseningsavgift i samtliga fall där förseningen beror på till exempel sjukdom eller vård av sjukt barn vållat av pandemin.

Läs mer:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare