Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.07.04

Se upp med maxbeloppet för hälsobidrag

Skatteverket har tagit bort sin lista över skattefria hälsoaktiviteter. Men själva reglerna är oförändrade. Vi bad Emelie Hansson på Grant Thornton om hjälp med att klara ut vad som gäller för hälsofrämjande aktiviteter.

text:

Björn Dickson

– Skatteverket har inte kvar listan för godkända aktiviteter. Enligt Skatteverket beror det på att listan kunde uppfattas som en komplett lista över godkända aktiviteter, trots att den inte var komplett. Att listan är borta innebär inte att reglerna har ändrats, säger Emelie Hansson, Manager Payroll Services på Grant Thornton i Norrköping. 

Det som krävs för att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt är som tidigare bland annat att det ska handla om enklare aktiviteter med inslag av motion eller behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Sedan några år kan man också utnyttja friskvårdbidraget för diverse olika appar eller webbtjänster för sådant som viktminskning, stegräkning och rökavvänjning. 

Vilka fallgropar ska man se upp för?

– Maxbeloppet för ett skattefritt friskvårdsbidrag är 5 000 kronor per år och anställd. Arbetsgivaren väljer själv vilket belopp man erbjuder sina anställda. Men precis som när det gäller andra skattefria personalvårdsförmåner ska förmånen erbjudas till alla anställda. Alla anställda ska också erbjudas samma belopp, även om företaget har anställda på olika orter. 

– Om arbetsgivaren betalar mer än 5 000 kronor för en anställd under ett år blir hela beloppet förmånsbeskattat. Det är viktigt att tänka på, säger Emelie Hansson. 

Om friskvårdsbidraget används till en aktivitet som inte innehåller motion får värdet för ett tillfälle inte överstiga 1 000 kronor. Det kan till exempel handla om någon form av behandling. Skatteverket ser det då inte som en aktivitet med kostnad av mindre värde och det blir skattepliktigt, säger Emelie Hansson.  

– Om arbetsgivaren betalar ut mer än 5 000 kronor i friskvårdsbidrag blir hela beloppet skattepliktigt, säger Emelie Hansson på Grant Thornton. Foto: Bengt Säll

Kan en anställd få en förmån värd 6 000 kronor och då lägga till 1 000 ur egen ficka?

– Nej, maxbeloppet för friskvårdsbidrag är 5 000 kr per år. Om arbetsgivaren betalar ut mer än så i friskvårdsbidrag blir hela beloppet skattepliktigt. Enligt Skatteverket är det inte möjligt att dela friskvårdsbidraget på en skattefri och en skattepliktig del, säger Emelie Hansson.  

Vilket är ditt bästa råd till löne- och redovisningskonsulter?

– Utnyttja lönesystemet för att hålla koll på att friskvårdspengen inte överstiger maxgränsen per år. Lägg in en varning och var tydlig mot medarbetare eller arbetsgivaren när gränsen är uppnådd, så att de inte får en oväntad förmånsbeskattning. 

Vad mer ska man tänka på?

– Ett sätt att få fler anställda att faktiskt utnyttja friskvårdsbidraget är att låta de anställda betala en del själva. Den anställda kan göra ett utlägg på beloppet och så betalar arbetsgivaren ut till exempel 80 procent av kvittobeloppet. 

En annan sak som arbetsgivaren kan göra för att öka aktiviteten bland de anställda är att utnyttja naturaförmån, utöver friskvårdsbidraget. Naturaförmån är när arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar för friskvårds- och motionsaktiviteter Det kan till exempel vara så att arbetsgivaren låter alla anställda gå på ett visst angivet gym och betalar den kostnaden. 

Arbetsgivaren kan också abonnera hela eller delar av gymmet eller ha gym på arbetsplatsen. De anställda kan då alltså inte själva välja vilket gym de ska gå till. 

– Så länge aktiviteten är av enklare slag och av mindre värde har inte Skatteverket satt något maxbelopp på denna kostnad, säger Emelie Hansson. 

En arbetsgivare som erbjuder sin personal friskvård och motion i naturaförmån kan också erbjuda friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor per år och anställd skattefritt. Villkoret är att det totala värdet anses utgöra ett mindre värde. 

– Men se upp här! Om det inte anses vara av mindre värde kan hela beloppet bli skattepliktigt, säger Emelie Hansson. 

Det är inte självklart vad som anses vara av ”mindre värde”. Skatteverket ger inget besked i kronor och ören. Så här säger Emelie Hansson. 

– Priserna varierar mellan olika orter och det är svårt att fastställa marknadsvärdet för motionsanläggningar i anslutning till arbetsplatsen. Därför säger Skatteverket att det inte är lämpligt att tillämpa någon fastställd beloppsgräns för sådana naturaförmåner. I stället måste man göra en bedömning i varje enskilt fall.

 

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare