I annonssamarbete med
Post banner
Carina Hedrum, PBAB
100% byrå

Så stöttar PBAB kunderna kring hållbarhet

Med ny lagstiftning på väg behöver allt fler företag mäta hur bra de är på hållbarhet. Och även få tips på verktyg och arbetssätt som gör att de kan bli bättre. PBAB Redovisning och Revision är en av de redovisningsbyråer som vill få upp intresset hos kunderna – och ser stora möjligheter att bli ett viktigt bollplank.

– Vi vet att det kommer vara en fördel för kunden att redan nu börja arbeta med bolagets hållbarhet, eftersom det i framtiden med största sannolikhet kommer att vara ett krav. Med rätt verktyg finns alla förutsättningar att få till arbetssätt som fungerar – och här kan vi som byrå göra stor skillnad, säger Carina Hedrum, byråchef på PBAB.

Här delar Carina Hedrum med sig av hur PBAB arbetar för att stötta kunderna kring hållbarhet – och bli deras viktigaste bollplank:

1. Jobba med nyckeltal

Att få fram olika typer av nyckeltal att följa kring hållbarhet kommer att bli allt viktigare i framtiden när mer rapportering kommer att bli lagstyrd. Eftersom det kan vara svårt att få fram sådana nyckeltal om sitt företag på egen hand, kan det finnas en poäng att ta hjälp av ett eller flera externa verktyg.

Rätt använda ger sådana verktyg en bra analys av det egna företaget och man får samtidigt en bild av hur man står sig jämfört med andra. Verktygen visualiserar ofta också nyckeltalen på ett pedagogiskt sätt genom grafer och tabeller, men kan också presentera företagets värden i en rapport om man hellre vill det.

Att följa de olika nyckeltalen över tid kan sedan bli en bra sporre för både ledning och medarbetare som kan bygga engagemang och laganda.

2. Testa på hemmaplan först

Innan man föreslår verktyg eller metoder för kunderna – testa först på hemmaplan. På så sätt lär man sig hur verktyget fungerar, kan rekommendera de verktyg som känns bäst, och sedan kan guida kunden i det. Samtidigt får man koll på hur den egna byråns  verksamhet ligger till när det gäller hållbarhet.

Tänk på att en redovisningsbyrå aldrig ska bli expert på exempelvis klimatavtryck eller arbetsmiljö, men däremot kan byrån hjälpa kunden att tolka siffror och hitta prioriteringsområden. Kanske kan man föreslå en ny policy som kommer göra stor skillnad och spara tid på sikt. Sådana råd kommer bli uppskattade.

3.  Viljan och förmågan viktigast

Inget företag är perfekt inom alla aspekter av hållbarhet. Många har exempelvis bra koll på de sociala och ekonomiska aspekterna på hållbarhet, men kanske har man halkat efter i det ekologiska. Det kommer alltid att finnas saker att förändra och förbättra.

Därför är det viktigt att hjälpa kunden att se på olika förslag till förbättringsåtgärder som vägledning snarare än som kritik. Om en analys av företagets verksamhet visar på mindre lyckade satsningar, eller områden man ligger efter gentemot andra företag – visa hur man kan använda analysen för att staka ut nya vägar framåt och fatta bra beslut för framtiden.

Det viktiga är alltid viljan och förmågan att påverka sin hållbarhetsresa!

 

Med räknar företag enkelt ut sitt klimatavtryck och får tips på hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Det gör till det perfekta tipset till kunder som vill kickstarta sitt hållbarhetsarbete.

utgiven av

Ansvarig utgivare