Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
– Vi ger medarbetaren en senior handledare som själv skrivit provet som ger stöd och vägledning, berättar Daniel Kero Ljungberg, VD och auktoriserad revisor på WeAudit.
Yrkesvardag

2024.05.24

Så stöttar byråerna sina medarbetare inför revisorsprovet

Revisorsprovet är omvittnat svårt. 65 procent av dem som ska göra vårens prov har försökt minst en gång tidigare. Hur stöttar då byråerna sina medarbetare för att de ska klara provet och nå målet – att bli auktoriserad revisor? Balans har ställt frågan till fyra medlemsbyråer.

text:

Kristina Israelsson

Linn Jansson, auktoriserad revisor på BDO

Linn Jansson, auktoriserad revisor på BDO.

Vägen till auktorisationen börjar tidigt för många av våra medarbetare och vi försöker aktivt stötta dem redan från dag ett med hjälp av handledning, feedback och en utbildningsplan. Genom att erbjuda delaktighet i revisionsuppdrag inom olika sektorer och storlek på verksamheter ger vi våra medarbetare praktisk erfarenhet inom många olika områden. Inför varje provtillfälle erbjuds medarbetarna dessutom frågestunder med våra interna experter inom redovisning, revision och skatt. Till följd av att vi har ett flertal medarbetare som skriver provet för andra gången nu i maj har vi gjort några extra insatser från byrån denna vår. Vi har nationellt analyserat testresultatet från höstens prov för att identifiera vilka områden som behöver extra fokus. Alla medarbetare som är anmälda till vårens prov har även fått möjlighet att delta på en genomgång av höstens prov tillsammans med två partners inom revision för att diskutera svårare frågor och områden.

Claus Thingvall, auktoriserad revisor på Advise North AB

Claus Thingvall, auktoriserad revisor på Advise North AB. Foto: Viveka Österman.

Vi strävar efter att ge våra medarbetare rätt förutsättningar inför provet genom att se till att de följer FAR:s utbildningsstege inför revisorsexamen. Den avrundas med en förberedelsekurs inför provet och en kurs avseende revisionsberättelser och avvikande revisionsberättelser. De som ska skriva provet får även tre dagar betald ledighet för att hinna plugga. Vi som redan är påskrivande revisorer ser också till att finnas extra tillgängliga för de som ska skriva provet så att de kan stämma av och ställa frågor till oss. Eftersom vi är ett så pass litet kontor så finns möjligheten att spontant sätta sig ner en stund här på kontoret. Så vi har inte behövt bjuda in till några särskilda tillfällen utan finns helt enkelt på plats när behov uppstår. 

Emma Gillingsjö, People-ansvarig för Assurance, EY i Sverige

Emma Gillingsjö, People-ansvarig för Assurance, EY i Sverige.

Förberedelserna inför revisorsexamen påbörjas från dag ett på EY med omfattande utbildningsinsatser under de första åren kombinerat med en mixad uppdragsportfölj som ger kunskap och erfarenheter inom olika bolagstyper, företagsstrukturer och regelverk. Några av de specifika insatser vi gör för att stötta våra framtida auktoriserade revisorer är en omfattande utbildningstrappa, som sträcker sig över fem år och som tillsammans med differentierat kundarbete förbereder våra medarbetare på ett mycket bra sätt. En vecka i nära anslutning till varje provtillfälle har vi en intensivkurs och våra medarbetare får även ledigt innan provtillfället för att kunna förbereda sig. Mentorskap och kunskapsdelning mellan medarbetare där seniora kollegor, som har lång erfarenhet och djup kunskap inom revision, finns tillgängliga är en annan insats. Vi har också en plattform där revisorer kan ställa frågor, dela erfarenheter och få råd från mentorer och kollegor. Vi utvärderar även att våra provskrivare är redo för att avlägga revisorsexamen genom internt uppfyllda utbildningskrav, godkänt resultat på FAR:s kunskapsprov samt att medarbetaren själv känner sig redo för att avlägga provet.

Daniel Kero Ljungberg, VD och auktoriserad revisor på WeAudit

Daniel Kero Ljungberg, VD och auktoriserad revisor på WeAudit.

Vi gör en rad olika insatser för att ge våra medarbetare så bra förutsättningar som möjligt inför provet. Självklart går de FAR:s utbildningstrappa och utöver det så får de 40 timmar för att plugga. Vi har också en utbildningstimme per vecka där man får förkovra sig inom valfritt ämne eller läsa Balans eller liknande. Inför provet har man en mer senior handledare som själv skrivit provet som ger stöd och vägledning.  Är det fler som skriver samtidigt så är det inte ovanligt att de pluggar tillsammans. Slutligen så har vi träning på arbetstid två timmar i veckan, vilket jag tror ökar chansen till att prestera bra eftersom en aktiv kropp skapar en pigg hjärna.

 

Om revisorsprovet

120 personer har anmält sig till vårens revisorsprov. Provet hålls 27–28 maj och resultatet kommer att meddelas 4 juli.

För bli auktoriserad revisor måste man avlägga revisorsexamen med godkänt resultat. Maxpoängen är 150 och det krävs 90 poäng eller mer för godkänt resultat. Provet för revisorsexamen ordnas av Revisorsinspektionen (RI) två gånger per år, på våren och hösten. Vid myndigheten finns ett examensråd som ska se till att provet håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Provet konstrueras och rättas av en provkonstruktör som myndigheten upphandlat. Provet pågår under två dagar, sex timmar per dag. Avgiften för att få skriva provet är 25 000 kr.

Källa: Revisorsinspektionen

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare