Detta är en annons från Blikk
Post banner
Yrkesvardag

Så skapar Blikks KYC-lösning tid för ekonomibyråer

Tidigare i höst utökade Blikk sitt byråstöd, Blikk Byrå, med en molnbaserad KYC och AML-lösning. Fler än hundra ekonomibyråer har redan börjat använda lösningen för att underlätta efterlevnaden av penningtvättslagen.

– Byråerna har visat ett stort intresse för vår KYC-lösning och det känns fantastiskt roligt att så många upplever att verktyget underlättar vardagen och skapar tid för viktigare uppgifter som rådgivning, säger Johannes Östrén, kundansvarig för ekonomibyråer på Blikk.

Ett sömlöst arbetsflöde

Blikk har lagt stor vikt vid att ta fram en lösning som gör det möjligt att arbeta i ett sömlöst flöde, från allmän riskbedömning till kundkännedom, bevakning och rapportering.

Bland byråerna som börjat använda KYC-lösningen är tongångarna positiva och många belyser hur det sömlösa arbetsflödet ger en god överblick av vad som har gjorts, vad som har påbörjats och vad som ska göras härnäst.

– Tidigare skötte vi vårt KYC och AML-arbete i Word och Excel-filer, vilket krävde mycket manuellt arbete som stal tid från våra kunder samtidigt som det ökade risken för att något glömdes bort, berättar Linnéa Park Lindahl, auktoriserad revisor på Actis Revision & Redovisning, och fortsätter:

– Men nu när vi använder Blikks KYC och AML-lösning får vi en mer standardiserad lösning och ett smidigare arbetsflöde som gör att vi kan lägga mindre tid på administration och mer tid på våra kunder.

Automatiserar viktiga delar

Förutom att skapa ett smidigt arbetsflöde har Blikk prioriterat att automatisera viktiga delar av KYC och AML-arbetet.

Johannes Östrén berättar mer om hur kundkännedomsprocessen och den löpande bevakningen automatiserats:

– I samband med att man upprättar en KYC hämtar systemet automatiskt uppgifter om företagets styrelse och gör kontroller mot såväl PEP- som sanktionslistor, säger Johannes och fortsätter:

– Därefter kontrollerar systemet löpande om det sker några förändringar bland byråernas kunder. Händer något som kan påverka riskbedömningen, exempelvis om verklig huvudman ändras eller en styrelsemedlem hamnar på en sanktionslista, skapas det automatiskt en händelse som gör att man snabbt kan ta lämpliga åtgärder.

För byråerna medför detta stora tidsbesparingar samtidigt som det minskar risken för att misstänkta avvikelser förbises.

– Det känns tryggt att systemet gör automatiska kontroller mot PEP- och sanktionslistor, både under KYC-processen och vid den löpande bevakningen, konstaterar Linnéa Park Lindahl på Actis Revision & Redovisning.

Samlar flera funktioner i ett system

Eftersom KYC-lösningen är integrerad i Blikk Byrå samlar byråerna flera av sina viktigaste funktioner i ett system, vilket även det bidrar till att minska administrationen och skapa tid för mer värdeskapande uppgifter.

– Vi använder redan Blikk Byrå för att hålla koll på våra affärsmöjligheter, bevakningslistor och uppdrag. När byråstödet nu utökas med en KYC-lösning som uppfyller våra behov slipper vi tidskrävande dubbelarbete i flera system, berättar Olivia Hedman, redovisningskonsult på Ådemark Ekonomi.

utgiven av

Ansvarig utgivare