Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Den 31 januari ska plattformsoperatörer ha lämnat in kontrolluppgifter för inkomståret 2023.
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.04.27

Så påverkas revisorer och skatterådgivare av digitalskatten

Digitalskatten har kallats en ”en av vår tids viktigaste skattefrågor”. Nu menar ledande skatteexperter att den uppmärksammade beskattningen ligger närmare moms än bolagsskatt.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Som litet exportberoende land med höga utvecklingskostnader för teknik har Sverige motsatt sig den omtalade digitalskatten, medan länder som Frankrike, Tyskland och Italien varit för.

Det handlar alltså om att komma fram till ett förslag på hur beskattningen ska gå till när ett bolag inte har fysisk närvaro i ett visst land men ändå bedriver försäljning där. Och det gäller för revisorer och skatterådgivare att hålla koll på frågan.

Det gemensamma regelverket för att beskatta gränsöverskridande digitala tjänster har sedan en tid lämnat EU för att tröskas inom OECD, där USA:s finansminister Janet Yellen öppnat för ett införande.

Drabbar globala jättar

Som Balans systertidning Resultat har kunnat berätta verkar den omdebatterade skatten dock endast drabba de allra största internationella koncernerna. Sverige kanske till och med slipper undan skatten helt.

Läs mer på Resultat:

Nu menar flera ledande svenska skatteexperter att digitalskatten i själva verket är en konsumtionsbeskattningsfråga och därför ligger närmare moms än bolagsskatt.

Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet, har precis kommit ut med en ny SNS-rapport där hon framhåller att förslagen om skatteförändringar som diskuteras inom EU och OECD riskerar att leda till nya öppningar för skatteplanering samt risk för dubbelbeskattning.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Hennes infallsvinkel, betonar FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson, är att digitala tjänster som sker i köparlandet i grunden bör betraktas som en konsumtionsbeskattningsfråga.

– Viket är intressant! För det ligger närmare moms än bolagsskatt, säger Hans Peter Larsson, och fortsätter:

– Det är inte säkert att man kommer överens internationellt om det amerikanska förslaget. Då kommer man att falla tillbaka till det gamla tänket, att det ska ingå i konsumtionsbeskattning, med alla de utmaningar som finns ska tilläggas.

Fila på strategiska resonemang

Revisorer och skaterådgivare som ger råd i de större, tyngre, frågorna kommer att behöva slipa på de strategiska resonemangen som bolagen kommer att efterfråga, säger Hans Peter Larsson, och för den som vill följa med i skatteaktuella frågor är Pernilla Rendahls bidrag ”en utmärkt rapport i vår tids mest aktuella skattefråga.”

– Vi börjar gå från en äldre modell av beskattning av bolagsvinster till något nytt på grund av nya digitala affärsmodeller. Ännu är det oklart hur den internationella beskattningen av vinster i företag med dessa kommer att se ut, säger Hans Peter Larsson, frågan är mycket bred då i princip alla företag i dag arbetar digitalt i någon form.

Läs SNS-rapporten:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare