Detta är en annons från Xledger
Post banner
Yrkesvardag

Så nyttjar du AI i ditt affärssystem för att frigöra tid för insikt och analys

Framtiden är ljus – i alla fall om du frågar Sveriges ekonomiavdelningar. I Xledgers undersökning Framtidens ekonomiredovisning uppger sex av tio att de ser positivt på framtiden och att de tror att efterfrågan kommer öka. Den största utmaningen framåt är att frigöra tid för att förse verksamheten med insikt och analys, tid som idag äts upp av administrativa uppgifter. För att klara omställningen från manuellt arbete till att i stället addera mervärden för verksamheten ställs fortsatt höga krav på automatisering. 

I en undersökning från Xledger med hjälp av Solvero framkom att över hälften av de tillfrågade ekonomicheferna ansåg att deras avdelning lade för lite tid på analys. Man uppgav också att man lade för mycket tid på att lösa uppgifter ad hoc och på regelefterlevnad. Samtidigt tror ekonomicheferna att de arbetsuppgifter som i dag är rutinmässiga och tidskrävande inom tre år kommer minska, speciellt inom löpande bokföring. I stället kommer man prioritera prediktivt beslutstöd, insikter och rådgivning.

Höga krav på framtidens affärssystem

Det var längesen man såg på affärssystemet som enbart ett stöd för ekonomi- och bokföringscheferna. I dag är det i stället ett gemensamt och affärskritiskt verktyg som fokuserar på att ge värdefulla insikter till anställda, chefer och externa partners. Dock finns det ytterligare steg att ta.

Thomas Falk, VD på Xledger.

– En viktig förändring är att skifta tankegången från kontroll över kostnader till ökat fokus på vinstgenerering genom utveckling av affärsmodellen baserat på realtidsdata, säger Thomas Falk, VD på Xledger i Sverige.

Att implementera ett affärssystem som nyttjar AI och maskininlärning minimerar tiden som ekonomiavdelningen lägger på repetitiva uppgifter, och frigör tid för att i stället prioritera de uppgifter som ger störst företagsvinst. Genom att automatisera löpande bokföring och bankavstämningar lär sig affärssystemet att komma med bättre rekommendationer och kan bidra till att korrekta beslut kan fattas snabbare och risksignaler sändas ut tidigare. På så vis kan ekonomiavdelningen minska antalet fel och skapa tillväxt – utan att behöva nyanställa.

Trots den stora ”digitaliseringsvåg” som skett i pandemins fotspår har, enligt Xledgers undersökning, bara 14 procent av de tillfrågade företagen implementerat ett affärssystem med maskininlärning vilket gör det till en stor konkurrensfördel.

Synergieffekter i äkta molnlösningar

Insikt och automatisering är de viktigaste funktionerna i dagens affärssystem, och detta sker effektivast i så kallade äkta molnlösningar.

– En äkta molnlösning med ett publikt moln ger unika möjligheter för maskininlärning. I vårt system utför över 100 000 användare olika processer varje dag. Alla dessa ligger som gemensam grund för automatiseringen. Till exempel kan systemet, genom att se hur andra kunder bokfört en faktura från en specifik leverantör, ge förslag i linje med detta, säger Thomas Falk.

Ytterligare fördelar med ett publikt moln är, förutom den högre funktionaliteten, lägre hårdvarukostnader, högsta säkerhet, möjlighet att skala upp och ner efter verksamhetens behov samt snabbare implementering.

Framtidens ekonomiredovisning

Ekonomiavdelningar kommer i allt högre grad behöva förlita sig på sitt affärssystem för att automatisera processer, snabbt producera rapporter, följa upp på KPI:er samt enkelt skala systemet efter förändringar i verksamheten. Dessutom behöver systemet garantera säkerheten för all finansiella data, alltid vara tillgängligt samt stötta det nya digitala och flexibla arbetslivet.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan nyttja AI och hur Xledger kan hjälpa er att nå era affärsmål? Besök Xledger.se för att läsa mer och boka in ett möte.

 

Om undersökningen

Hösten 2021 utförde undersökningsföretaget Solvero på uppdrag av Xledger telefonintervjuer med ekonomichefer på medelstora svenska företag. Undersökningen baseras på svar från 100 respondenter.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare