Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2023.02.14

Så många lämnade revisorsyrket 2022

Under förra året så lämnade 211 personer revisorsyrket. Det totala antalet kvalificerade revisorer i Sverige är nu färre än 3 000.

text:

Dan Håfström

211 kvalificerade revisorer lämnade yrket under 2022, enligt ny statistik från Revisorsinspektionen. Av dem som lämnade var 136 män och 75 kvinnor. Antalet som valde att lämna yrket under 2022 minskade jämfört med 2021 då 266 revisorer lämnade.

Sedan några månader tillbaka är det totala antalet kvalificerade revisorer i Sverige färre än 3 000. David Gripenhjärta, avdelningsdirektör på Revisorsinspektionen, konstaterar att flykten från yrket fortsätter.

– Det är hög omsättning i kåren och fortfarande många som väljer att lämna yrket. Särskilt tråkigt kan man tycka det är att många yngre som har hela arbetslivet framför sig väljer att sluta, säger David Gripenhjärta.

99 av dem som lämnade yrket under 2022 var under 40 år, varav 32 var kvinnor och 67 män. Av dem under 40 år som lämnade yrket hade 20 personer varit auktoriserade i mindre än ett år.

– Att många yngre lämnar kan delvis bero på en större rörlighet hos denna grupp. I bästa fall återvänder en betydande del av dem i framtiden, säger David Gripenhjärta.

Antalet personer som valde att återvända till yrket ökade under 2022 då 20 personer valde att komma tillbaka, jämfört med 2021 då endast åtta personer kom tillbaka till yrket.

– Det är glädjande att folk kommer tillbaka, efter de åtgärder vi jobbat med för att underlätta återkomst till yrket. Antalet återvändare per år är fortfarande relativt få, men de bidrar särskilt över tid till kompetensförsörjningen, säger David Gripenhjärta.

Positivt för framtiden är att revisorskåren i Sverige är på väg att föryngras och bli mer jämnt födelad mellan män och kvinnor. Sedan början av år 2019 har andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 32 procent. Av det totala antalet auktoriserade revisorer i Sverige är 37 procent kvinnor, men sett till dem under 40 år är andelen kvinnor 47 procent.

– Kårens könsfördelning är till stor del en generationsfråga. Möjligheterna till att nå en jämn könsfördelning bör förbättras för varje år, säger David Gripenhjärta.

 

Mer om branschens attraktionskraft

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare