Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Emelie Hansson, auktoriserad lönekonsult FAR och Senior Manager Payroll Services på Grant Thornton menar att revisorer och redovisningskonsulter kan ha stor nytta av lönekonsulter i sina uppdrag.
Foto: Crelle
Yrkesvardag

2024.06.07

Så kan lönekonsulten stötta inom revision och redovisning

Vid en granskning av löneprocessen finns många affärsmöjligheter för både revisorer och redovisningskonsulter om de tar hjälp av en lönekonsult. En lönespecialist kan enkelt se förbättringsmöjligheter och rådgivningstillfällen. Det menar Emelie Hansson, auktoriserad lönekonsult FAR och Senior Manager Payroll Services på Grant Thornton.

text:

Kristina Israelsson

Sedan april arbetar du deltid på FAR:s medlemsrådgivning för att ge medlemmarna stöd och vägledning i lönefrågor. Vilken typ av frågor kan du svara på?

− Frågorna kan röra allt från lönehantering och relaterade lagar som semesterlagen och föräldraledighetslagen, till frågor om penningtvätt och risker. Jag har erfarenhet av rådgivning och kan därför stötta i hur man arbetar proaktivt med kunder i olika situationer. Jobbar du på en byrå utan lönekonsulter så finns FAR som stöd.

På vilket sätt kan du stötta revisorer och redovisningskonsulter som själva inte har en lönekonsult på sin byrå?

− Jag finns som bollplank om det finns frågor från kunderna som känns utmanande att svara på. Mina erfarenheter är att man från andra yrkesgrupper ofta söker svar inom semesterfrågor, enklare HR-relaterade frågor men också kring systemstöd, förbättringsåtgärder i rutiner och mycket annat.

På vilket sätt ser du att lönekonsulten kan stötta revisorer och redovisningskonsulter i sina uppdrag?

− Jag är övertygad om man kan ge kunderna bra rådgivning och mervärde genom att låta en lönekonsult granska löne- och personalfrågor både i revisions- och redovisningsuppdrag. När revisorn granskar uppdraget första året kan det vara bra att låta en lönekonsult utföra granskningen kring personal och löner. Om allt är sin ordning då så kan revisorn sedan sänka risken följande år.  Ett annat tips är att inkludera lönekonsulter i uppstartsmöten eller riskmöten för att på så sätt fånga upp risker som kanske inte är så uppenbara och se till att alla viktiga aspekter beaktas. Det ger också en kvalitetsstämpel och är ett sätt att stärka kundens förtroende att visa att man tar in olika specialister för olika frågor – det är ovanligt att någon kan allt.

 

Emelies tips på hur du som revisor eller redovisningskonsult kan ta hjälp av lönekonsulten:

  1. Identifikation av förbättringsmöjligheter: En lönekonsult kan snabbt identifiera områden där löneprocesser kan förbättras, vilket kan leda till effektivare arbetssätt och minskade kostnader.
  2. Deltagande i uppstartsmöten och riskmöten: Genom att inkludera en lönekonsult tidigt i processen kan vi säkerställa att alla relevanta aspekter beaktas, och att specialisten kan bedöma om en djupare granskning behövs.
  3. Kvalitetsstämpel och trovärdighet: Att anlita specialister för specifika områden visar att vi värdesätter kvalitet och noggrannhet, vilket stärker vår trovärdighet hos kunderna.

 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare