Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.12.17

Så gör du affär på hållbarhet

Revisions- och rådgivningsbyråerna måste se hållbarhet som en del av sitt tjänsteutbud. Det handlar om vanligt säljarbete, menar Jan Söderqvist, som nyligen presenterat en marknadsrapport om läget i branschen. Och det gäller att skynda. Från årsskiftet kommer hårdare lagkrav.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Finns det en medvetenhet hos byråerna kring hållbarhet? Är det något man pratar om med sina kunder? Det är ett par frågeställningar som legat till grund för Vismas nya marknadsrapport om hållbarhet i den svenska redovisnings- och revisionsbranschen.

Över 300 byråer, de flesta med mellan en till tio anställda, har svarat. Även närmare 400 företag har återkopplat om sitt förhållande till hållbarhet.

– Både redovisningskonsulten och revisorn behöver aktivt ta diskussionen kring hållbarhet med sina kunder, säger Jan Söderqvist, branschexpert på Visma Spcs. Vi kunde se att kunderna hade en högre medvetenhet om hållbarhet än vad branschen trodde. Över 50 procent hade genomfört någon form av hållbarhetspolicy eller var på väg att göra det – men man vände sig inte i första hand till sin redovisnings- eller revisionsbyrå för att få hjälp.

Jan Söderqvist. Foto: Privat

Missad möjlighet

Det är en klart missad möjlighet, menar branschexperten. I stället för att vänta på att företagarna ska efterfråga hållbarhetstjänster, behöver byråerna själva gå ut skapa behovet.

– Behov skapar man, om man är en säljande organisation. Konsulten och revisorn behöver berätta att det här är bra för företagaren och för samhället, det är oerhört viktigt att man sätter av tid för det och får in det i sina rutiner, säger Jan Söderqvist.

Till branschens försvar vill han ändå framhålla att det finns en osäkerhet kring vad hållbarhet och hållbart företagande faktiskt innebär. Hur för man en dialog kring ämnet? Hur produktifierar man hållbarhet?

I undersökningen efterfrågar de svaranden tydligare . Även om branschorganisationerna gör ett bra arbete för att upplysa medlemmarna, understryker Jan Söderqvist, kan information och hjälp till dem bli ännu tydligare, särskilt till de mindre byråerna.

”Om inte företagaren får hjälp av sin redovisningskonsult eller revisor finns en stor risk att någon annan tar för sig.”

Hårdare lagkrav att vänta

Snart kommer dessutom hårdare lagkrav. Från 1 januari 2022 ska den lagstadgade hållbarhetsrapporten innehålla uppgifter om den del av ett företags ekonomiska aktiviteter som omfattas av tekniska granskningskriterier som avgränsar vad som är miljömässigt hållbart.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

Det är EU:s ministerråd som har röstat igenom den delegerade akten om klimat i EU:s gröna taxonomi. Taxonomiförordningen medför nya krav på hållbarhetsrapporter för vissa företag.

– Rapporteringskraven införs stegvis. Första året blir en mjukstart där endast ett par poster behöver rapporteras. Andra året ska företagen bryta ner siffrorna i ekonomiska aktiviteter. Rapporteringskravet ökar med andra ord dramatiskt, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR.

Omfattas av taxonomin

Finansmarknadsaktörer som banker, pensionsfonder och kapitalförvaltare omfattas av taxonomin. Men det gäller även företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering.

– För små- och medelstora företag handlar det om att värna om sin affär, betonar Sara Lissdaniels.

– Har man som företag behov av finansiering, utför arbete och levererar till större företag, så kommer det att ställas krav. Det är uppgifter som tar tid att plocka fram, så det gäller att börja tänka och planera i god tid. Här kan våra medlemmar vara ett stort stöd, fortsätter hon.

”Medlemmarna behöver sätta sig in frågorna. Var proaktiva!”

Byråerna ligger efter

Det finns exempel på nystartade byråer som har förstått vikten av hållbarhet i byråns externa, men också interna, arbete. Men det stora flertalet ligger efter, säger branschexperten Jan Söderqvist.

Han manar branschen ta upp hållbarhetsdiskussionen med sina kunder. Ju förr, desto bättre.

– Företagen kommer att vakna upp och inse att de måste lämna in en hållbarhetspolicy. I det arbetet blir ekonomifrågorna betydande. Om inte företagaren får hjälp av sin redovisningskonsult eller revisor finns en stor risk att någon annan tar för sig, säger han.

Hållbarhetskrav på kunder

Även Sara Lissdaniels på FAR trycker på att det är dags att komma i gång om man inte redan har gjort det. Det bästa i nuläget är att redovisningskonsulter och revisorer funderar på om det kommer att ställas hållbarhetskrav på deras kunder – och i så fall vilka krav handlar det om.

Redovisningskonsulterna skulle sedan kunna vara de som bistår med att ta fram viss hållbarhetsdata, säger hon:

– Medlemmarna behöver sätta sig in frågorna. Var proaktiva!

 

Läs mer om ämnet

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare