Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Frida Hansen, auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton, guidar i övergången till månatlig lönerapportering till Fora. Foto: privat.
Yrkesvardag

2024.03.15

Så funkar Fora-rapporteringen

Övergången till månatlig lönerapportering till Fora innebär nya krav på rapporteringen och förändrade faktureringsrutiner. Det blir även viktigt att ha koll på lönedelar som kan hänföras till andra månader än själva utbetalningsmånaden.

text:

Eric Widegren

Från och med 2024 ska anställdas löner rapporteras till Fora varje månad, i stället för en gång per år. För de anställda innebär det större möjligheter till avkastning eftersom premiepensionerna överförs mer regelbundet. För arbetsgivaren betyder det att man får fakturor med verkliga kostnader i stället för preliminära belopp.

Rapportering av alla arbetare

Frida Hansen, auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton, menar att den största förändringen är att alla anställda arbetare ska rapporteras, oavsett ålder.

– Har man anställda som jobbar efter 65 års ålder ska även de rapporteras. Sedan får man göra ett val om man vill att arbetare över 65 år ska fortsätta tjäna in premier eller inte. Det finns även ett krav på att alla anställda som rapporteras ska ha ett personnummer eller samordningsnummer.

Nya faktureringsrutiner

I samband med övergången till månadsrapportering införs även nya faktureringsrutiner.

– Fakturan kommer att skickas den första arbetsdagen efter deadline för rapportering. Löner utbetalda i mars har deadline att rapporteras den 30 april. Det är även ett nytt bankgironummer som används för inbetalning av arbetarnas försäkringar och tjänstepensioner, säger Frida Hansen.

Vad behöver lönekonsulten ha koll på framöver?

– Det viktigaste att tänka på är att om en löneutbetalning för en viss månad innehåller lönedelar som kan hänföras till andra månader än själva utbetalningsmånaden så ska den delen rapporteras som ”lön hänförlig till en annan månad”. Det innebär att man måste göra en bedömning av vilken månad som lönen ska hänföras till. Det kan till exempel handla om provisionslön, bonus eller semesterersättning som betalas ut för tidigare års sparade semesterdagar.

I ett senare steg är det även dags att övergå till månatlig rapportering för tjänstemän. Det beräknas ske senast 2026.

 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare