Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.09.26

Så förbereder du dig för Reko 2023

Nu har en ny version den svenska standarden för redovisnings- och lönetjänster, Reko, lanserats. Vilka är då de viktigaste förändringarna att känna till och hur påverkar de dig som redovisnings- eller lönekonsult i ditt arbete? Balans hör efter med Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

text:

Kristina Israelsson

Camilla Carlsson. Foto: Christian Gustavsson

− I årets uppdatering har vi bland annat fokuserat på medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten, och framför allt vikten av att ha en organisation som arbetar med kvalitet på ett proaktivt och skräddarsytt sätt genom att förebygga brister, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Reko är en kvalitetsstandard, med målsättning att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. I Reko 2023 beskrivs hur medlemsföretaget styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetsstyrningen.

Tydlig utveckling på rådgivningsområdet

Reko 2023 har även fokuserat på förståelse av uppdragsgivarnas ekonomiska flöden och processer, hur konsulten ska hantera uppdraget när tekniken har gjort delar av redovisningen samt vikten av att bedöma rimligheten i de flöden och processer som sker med automatik.

Ett annat område som ligger i tiden är rådgivning.

− Reko har sedan tidigare en standard för uppdragsnära rådgivning och en standard för fristående rådgivning. Inom dessa områden har vi sett en tydlig utveckling och därför har vi lagt till ytterligare exempel, säger Camilla Carlsson.

Koppling till EtikR 3

Reko-standarden gavs ut första gången 2008 och målsättningen med den har hela tiden varit att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. Standarden utgår från nio grundläggande och obligatoriska ska-krav som medlemsföretaget och konsulten har ett gemensamt ansvar att uppfylla.

I denna utgåva har även rättelser och kompletteringar i redovisnings- och/eller löneuppdraget samt bokslutsuppdrag förtydligats.

− Det är nu även en ännu tydligare koppling till EtikR 3 kring hantering av moms- arbetsgivar- och inkomstdeklarationer, och självklart vikten av att följa medlemsföretagens riktlinjer och rutiner, säger Camilla Carlsson.

Ska tillämpas senast den 1 januari

Hon poängterar också betydelsen av att man som konsult hela tiden bedömer rimligheten i uppdraget för att minimera risken för fel och brister.

− Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden i Reko tillsammans med de nio grundläggande och obligatoriska ska-kraven som medlemsföretaget och konsulten har ett gemensamt ansvar att uppfylla. Mitt tips är att börja redan i dag att arbeta proaktivt med era kvalitetsprocesser, säger Camilla Carlsson.

En rekogrupp, bestående av redovisnings- och lönekonsulter, har arbetat med uppdateringen av den nya Reko som ska tillämpas senast 1 januari 2023.

 

Läs mer

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare