Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.08.23

Så blir prisbasbeloppet 2024

Prisbasbeloppet kommer att höjas med 4 800 kronor. Enligt SCB har prisbasbeloppet för 2024 beräknats till 57 300 kronor.

text:

Charlotta Marténg

SCB, Statistiska centralbyrån, räknar på uppdrag av regeringen årligen ut prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. Beloppet fastställs sedan formellt av regeringen under hösten. Beloppet används vid beräkning av exempelvis intäkter, förmåner och avgifter och ska spegla inflationen. Därför förändras det från år till år.

Utgår från bastal

När SCB beräknar prisbasbeloppet ska myndigheten utgå från bastalet 36 396, en summa som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Bastalet ska sedan årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997 skriver SCB på sin webbplats.

Efter avrundning till närmaste hundratal kronor landar därför prisbasbeloppet för 2024 på 57 300 kronor, en höjning med 4 800 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2023.

Används vid beräkning av pension

SCB har även i uppdrag att räkna fram det förhöjda prisbasbeloppet – som är den summa som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Uträkningen sker på samma sätt, men utgår från bastalet 37 144 kronor.

Mot bakgrund av det hamnar det förhöjda prisbasbeloppet 2024 på 58 500 kronor, en höjning med 5 000 kronor skriver SCB.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare