Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Illustration: Getty Images
Fördjupning

2023.03.23

Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – sjuttonde året

text:

Björn Gauffin & Sven-Arne Nilsson

Koncernredovisningarna i de noterade företagens helårsrapporter för 2021 upprättades för sjuttonde året enligt International Reporting Standards (IFRS). Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson har åter studerat särskilt hur de förvärvande företagen identifierar immateriella tillgångar. Dessutom för åttonde gången även goodwill i den efterföljande redovisningen, särskilt nedskrivningar. Vidare beskriver de fortsättningen av IASB:s projekt Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment (ändrad titel), FASB:s övergivande av ett projekt rörande den efterföljande redovisningen av goodwill och nya debattinlägg eller andra undersökningar.

Läs fördjupningen här:

 

Läs även

Funderar du på att skriva en fördjupningsartikel?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare