Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Kate designstudio
Yrkesvardag

2024.02.21

Risker och vinster med ett års frist

Regeringens förslag om att senarelägga införandet av CSRD möter blandade känslor i branschen. – Jag upplever stor förvåning bland de kunder jag talat med, säger Johan Rippe, ordförande i FAR:s Strategigrupp Revision och partner på PwC.

text:

Dan Håfström

Therese Svensk. Foto: Oskar Wagrelius

Få verkar ha varit förberedda på regeringens förslag som damp ner i form av en lagrådsremiss i slutet av förra veckan. Förslaget går bland annat ut på att företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda som skulle ha omfattats av CSRD från och med 2024 i praktiken inte skulle behöva omfattas förrän 2025. Therese Svensk, medgrundare av företaget Pure Act och numera senior hållbarhetsmanager på Aspia, är negativ till regeringens initiativ.

– Vi tycker att det vore synd att senarelägga införandet av CSRD då direktivet är avgörande för omställningen mot en hållbar ekonomi. När det gäller så pass omfattande förändringar som direktivet innebär krävs tydliga riktlinjer för företagen, säger Therese Svensk.

Sverige kan förlora ledarposition

Hon framhåller att ett senarelagt införande kan få negativa konsekvenser för alla de företag som är tänkta att komma i ”andra vågen” av CSRD.

– Många av de företag som har tänkt sig omfattas i etapp två, då det redan skulle ha funnits publicerade hållbarhetsrapporter upprättade enligt CSRD, får i fall senareläggandet blir verklighet inga ”referensrapporter” att jämföra med eller få guidning av, säger Therese Svensk.  Vidare anser Therese Svensk att Sverige kan förlora sin ledarposition vad gäller hållbarhet.

– Vid införandet av NFRD valde Sverige att ta på sig ledarkepsen genom att se till att fler företag än vad direktivet krävde började förse marknaden med hållbarhetsinformation. Att senarelägga införandet av CSRD sänder motsatta signaler.

Förvåning bland kunderna

Johan Rippe. Foto: PwC

Johan Rippe, ordförande i FAR:s Strategigrupp Revision och partner på PwC, håller med om att Sverige kan hamna i dålig dager på den internationella scenen.

– Sverige riskerar att få kritik för att inte implementera CSRD enligt EU:s tidsplan. Vi har nu skäl att anta att Sverige som land halkar ett år efter de flesta länder när det gäller CSRD, säger Johan Rippe.

Han har talat med flera kunder om regeringens förslag. Samtliga var helt oförberedda på ett senareläggande.
– Jag upplever en stor förvåning bland de kunder jag talat med. De är lite snopna då de förbereder sig för att rapportera på information redan från 2024, säger Johan Rippe.

Affärsområdet skulle inte påverkas

Hållbarhet har på senare tid utmålats som ett affärsområde som på sikt kanske får lika stor betydelse för branschen som den finansiella rapporteringen. Frågan är hur affärsområdet hållbarhet skulle påverkas av ett senarelagt införande av CSRD. Johan Rippe tror att branschens arbete kommer att löpa vidare som planerat.
– Jag tror inte det påverkas alls. Vår bransch förbereder sig och är redo för att både hjälpa företag med implementering och att granska rapporteringen utifrån den ursprungliga tidsplanen.

Tidsvinst kan höja kvaliteten

Charlotte Söderlund. Foto: Michael Öster

Det finns också förståelse i branschen för regeringens förslag. Fördelen skulle vara att branschen och företagen får ett år till på sig att förbereda sig. Charlotte Söderlund, auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på EY, tror att regeringens förslag kan bidra till att höja kvaliteten.
– Såväl upprättare av rapporter, revisorer och rådgivare vinner tid vilket förhoppningsvis ökar kvalitet och transparens i rapporterna. Det finns ett stort behov av tolkning, vägledning och utbildning för att klara av kommande rapporteringskrav och ett senareläggande innebär att vi hinner utveckla verktyg för att möta utmaningarna, säger Charlotte Söderlund.

Vilka reaktioner möter du bland era kunder vad gäller en eventuell senareläggning?

– De kommande rapporteringskraven och innehållet i standarderna skapar utmaningar och kräver resurser både i form av processer, system, intern kontroll och personer. En eventuell senareläggning ger möjlighet att hinna få bättre system och intern kontroll på plats. Många kunder berättar att de fortsätter sitt arbete med CSRD-implementeringen i samma höga takt som tidigare, säger Charlotte Söderlund.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare