Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.06.19

Ris och ros till förslag om gåva

Företag ska uppmuntras att stödja ideella organisationer. Nu vill regeringen se hur incitament för detta kan skapas skattevägen. En utredning ska komma med förslag. Men redan hörs kritik.

text:

Björn Dickson

Regeringen anser att samhällsnyttan ökar om man ökar incitamenten för att donera till ideella organisationer. Det kan handla om att stärka sociala nätverk, främja forskning eller hjälpa utsatta människor. 

I dag kan fysiska personer göra skatteavdrag för gåvor till vissa, på förhand godkända, ideella mottagare. Men juridiska personer som aktiebolag eller ekonomiska föreningar får ingen skattereduktion för gåvor till ideella föreningar. 

Nu ska en utredare ta fram förslag på hur ett skatteincitament för gåvor från juridiska personer bör utformas. 

Före jul 2024

Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 december 2024. 

Thomas Larsson, Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton i Jönköping sitter i FAR:s remissgrupp. 

Han välkomnar beskedet från regeringen men har samtidigt invändningar 

– Det är lovvärt att regeringen vill utreda detta. Men regeringen missar en viktig sak i sina direktiv till utredaren, nämligen risken för dubbelbeskattning, säger Thomas Larsson. 

Det han vill peka på är risken för att en gåva från ett bolag till en ideell organisation kan beskattas som utdelning för ägarna.  

– Jag tror inte att Skatteverket aktivt letar folk som ger pengar till ideella organisationer men om saken prövas i domstol blir det säkert Skatteverket som vinner och ägaren till givaren blir utdelningsbeskattad, säger Thomas Larsson. 

Han förlorade själv ett mål i våras där han hade sökt om förhandsbesked för att göra donationer genom bolag till ideella organisationer. Frågan prövades slutligen i Högsta förvaltningsdomstolen där Thomas Larsson förlorade. Han hoppas på en lagändring som tar bort risken för utdelningsbeskattningen på ägarnivå. 

– Därför är det synd att den frågan inte finns med i direktiven i nuläget, säger Thomas Larsson. 

Vill kunna bidra

Christine Persson på Baker Tilly är Auktoriserad skatterådgivare och sitter också i FAR:s remissgrupp. Hon säger att företagare vill kunna bidra.  

– Men de regler som vi har i dag gör det i princip omöjligt, eller i vart fall kostsamt om man ska göra rätt, säger Christine Persson. 

Hon säger att när företag bidrar med rena gåvor, vilket är det vanligaste tillvägagångssättet, ska ägaren egentligen utdelningsbeskattas. För mindre privata bolag kan det innebära att ägaren får öppna den privata plånboken och betala en skatt på drygt 50 procent av gåvobeloppet. 

– Dagens regler och tillämpningen av dem slår både oproportionerligt och oberäkneligt. Att något måste ändras är tydligt, säger Christine Persson. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare