Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.09.24

Riksrevisor Helena Lindberg i öppen utfrågning

16 september var riksrevisor Helena Lindberg inbjuden till riksdagen för att berätta om sin årliga rapport för 2021. Bland annat redogjorde hon för de viktigaste iakttagelserna utifrån ansvarsfördelning, samt underströk betydelsen av tydliga ansvarsförhållanden för effektivitet och ansvarsutkrävande. Det skriver Riksrevisionen på webben. Andra frågor handlade om vad Riksrevisionens granskningar har visat när det gäller miljöskatter, utgiftstak och investeringar i infrastruktur, samverkan mellan myndigheter, hur myndigheter motverkar missförhållanden, och riksrevisorns bedömning av den svenska förvaltningsmodellen.

utgiven av

Ansvarig utgivare