Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.04.26

RI varnar revisor – missade rapportera misstänkt penningtvätt

För första gången någonsin varnar Tillsynsnämnden för revisorer en revisor för att inte ha rapporterat misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. ”Revisorn borde ha underrättat”, säger RI:s chefsjurist Anders Ahlgren.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Auktoriserade eller godkända revisorer, eller registrerat revisionsbolag, lämnade totalt in 20 rapporter om misstänkt penningtvätt till Finanspolisen (Fipo) under år 2019. Att jämföra med andra sektorer är siffran för revisorerna påfallande låg.

Det framgick nyligen i rapporten där Polismyndighetens samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism analyserat 22 sektorer under penningtvättslagen i en ny nationell riskbedömning.

Nu har en revisor för första gången någonsin fått en varning från Tillsynsnämnden för revisorer för att inte ha rapporterat misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

Anders Ahlgren. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

– Det fanns så mycket oklarheter i revisionen som just den här revisorn hade hittat. Han hade ställt rätt frågor och identifierat utmaningarna, men han stannade för tidigt. Han borde ha underrättat Finanspolisen, säger Anders Ahlgren, chefsjurist på Revisorsinspektionen (RI), till Balans.

Transaktioner med bolag i högriskland

Revisorn i fråga hade under pågående revisionsuppdrag uppmärksammat att kunden hade haft transaktioner med ett bolag i ett högriskland, men inte kunnat följa gjorda betalningarna kopplade till handeln. Han hade därefter gjort efterforskningar angående transaktionerna och dessutom följt kundkännedomsåtgärder enligt penningtvättslagen. Det berättar Revisorsinspektionen på webben.

Men revisorn fick ändå inte ett slutgiltigt svar på frågan om var och från vem pengarna kom. ”Trots detta drog han slutsatsen att det inte förelåg någon risk för penningtvätt”, skriver RI vidare.

Det skulle han ha gjort, anser Tillsynsnämnden för revisorer, och tilldelar honom en varning.

– För att rapportera in misstänkt penningtvätt till Fipo behöver styrkan på misstankarna inte vara lika kraftfull som då en revisor anmäler brott enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. När det gäller penningtvätt räcker det med endast en låg grad av misstanke, säger Anders Ahlgren.

Varför rapporterar inte revisorer misstänkt penningtvätt oftare?
– Ett skäl till att det möjligen underrapporteras skulle kunna vara just detta. I revisorns roll ingår det att gräva och att inte dra förhastade slutsatser. Revisionsmetodiken går ut på att revisorer fortsätter ställa frågor tills de känner sig nöjda, svarar Anders Ahlgren.

Men när det gäller penningtvätt, så kan revisorn alltså rapportera in eventuellt vaga misstankar till Fipo och ändå fortsätta sitt uppdrag och revision hos kunden. I det aktuella fallet så vet varken revisorn eller Tillsynsnämnden om det de facto rörde sig om penningtvätt.

– Men det obligatoriska steget, då man inte blir klok på det, det är att man ska skicka in en underrättelse till Finanspolisen, säger RI:s chefsjurist.

Läs mer om penningtvätt:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare