Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.12.22

RI presenterar strategisk plan för 2022-2026

Öka attraktiviteten för revisorsyrket, bedriva en relevant tillsyn, samt se till att RI är ”en välskött och attraktiv myndighet som präglas av nytänkande”. Det är Revisorsinspektionen (RI) övergripande mål i korthet, vilka lanseras i tillsynsmyndighetens strategiska plan för 2022-2026. Målen bryts sedan ner i flera konkreta åtgärder, skriver RI på webben, som att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, stärka de mindre revisionsföretagens förutsättningar och medverka till hållbar rapportering. .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare