Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.04.20

RI: Färre gör lämplighetsprovet efter brexit

Under 2020 var intresset förhållandevis stort för auktoriserade revisorer i Storbritannien att överföra sin auktorisation till Sverige. Efter brexit har det tagit stopp. ”Gissar att vi kommer tillbaka till den takt vi hade tidigare”, säger RI:s chefsjurist Anders Ahlgren.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Den som har en revisorsexamen, eller motsvarande, i ett EU- eller EES-land och vill bosätta sig och arbeta i Sverige på permanent basis som auktoriserad revisor behöver inte skriva revisorsprovet.

Däremot behöver revisorn fullfölja ett så kallat lämplighetsprov, en muntlig tentamen på svenska i sådant som är särsvenskt, som svensk associationsrätt och svensk skatterätt.

Revisorer från Storbritannien har historiskt varit särskilt förekommande i Revisorsinspektionens (RI) statistik.

Läs mer:

Under en period på fem år, mellan 2015–2019, utförde tio personer lämplighetsprovet. Av dessa hade sju en revisorsexamen från Storbritannien. De övriga tre hade examen från Finland, Island respektive Schweiz.

Bara under andra halvåret 2020 ansökte ytterligare tre personer om att genomföra lämplighetsprovet, samtliga auktoriserade revisorer i Storbritannien. Att jämföra med de tidigare årens siffror var det ett anmärkningsvärt stort intresse på bara några månader.

Anders Ahlgren. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

– Många såg nog att vägen mellan Storbritannien och Sverige skulle stängas i samband med brexit. Det var förhållandevis många på kort tid, vilket hade sin naturliga förklaring, säger Anders Ahlgren, chefsjurist på Revisorsinspektionen till Balans.

Stopp efter brexit

Under 2021 har det däremot hittills inte inkommit en enda ansökan till Revisorsinspektionen. För närvarande uppfyller revisorer med brittisk revisorsexamen inte längre förutsättningarna för att få avlägga ett svenskt lämplighetsprov, påminner RI:s chefsjurist.

– Jag gissar att vi kommer tillbaka till den takt vi hade tidigare, med en eller två ansökningar per år, säger han.

Något som skulle kunna ändra förutsättningarna är om RI sluter ett avtal med Storbritannien om ömsesidighet, så kallad mutual recognition.

– I revisorslagen finns bestämmelser om ömsesidigt erkännande av olika revisorsutbildningar. Då sluter man ett avtal mellan länderna om att en auktoriserad revisor i ett land utanför EU och EES ska få avlägga ett särskilt prov för att få titeln i Sverige, och vice versa, säger Anders Ahlgren.

– För Storbritannien, som kommer direkt ur EU, har en god utbildningsstandard och där revisorerna står under god insyn, där behövs egentligen bara en avtalsvilja, fortsätter han.

Fram sköttes administrationen av lämplighetsprovet av Revisorsinspektionen, medan själva tentamen utfördes av examinator Daniel Stattin, professor i civilrätt, på plats i Uppsala universitet. Nu sköter RI hela processen från start till mål.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare