Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Från och med våren 2026 kommer revisorsprovet att innehålla frågor om hållbarhet, enligt Revisorsinspektionens förslag till ändrade examen- och verksamhetsföreskrifter.
Yrkesvardag

2024.06.19

Revisorsprovet utökas – hållbarhet blir ny del

Hållbarhet blir ett nytt obligatoriskt ämnesområde på revisorsprovet och auktoriserade revisorer som vill ha behörighet att granska och skriva under hållbarhetsrapporter behöver åtta månaders praktik inom området samt årlig utbildning. Det skriver Revisorsinspektionen (RI) i sitt förslag till ändrade examen- och verksamhetsföreskrifter som nu är ute på remiss.

text:

Kristina Israelsson

Revisorsinspektionen skickade nyligen ut promemorian Hållbarhet – förslag till ändrade examens- och verksamhetsföreskrifter på remiss. De föreslagna ändringarna är enligt RI nödvändiga för att Sverige ska leva upp till CSRD, EU:s nya hållbarhetsdirektiv som träder i kraft den 1 juli 2024. Ett av förslagen är att revisorsprovet från och med 1 januari 2026 ska innehålla obligatoriska frågor inom olika hållbarhetsämnen.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

− Ett annat möjligt alternativ skulle vara att utöver det vanliga revisorsprovet ha ett separat prov om hållbarhet. Men, att liksom RI föreslår, ha ett och samma prov där frågor om hållbarhet ingår som en obligatorisk del går helt i linje med den uppfattning FAR hade redan när CSRD-utredningen presenterades, säger FAR:s hållbarhetsspecialist Sara Lissdaniels

Hon poängterar att förslagen kring kraven på löpande fortbildning inom hållbarhetsområdet främst påverkar de auktoriserade revisorer som önskar ha en särskild behörighet för att granska hållbarhetsrapporter.

− Förslaget innebär att 40 timmar på en femårsperiod, alltså åtta timmar per år måste dedikeras till vissa hållbarhetsrelaterade ämnen. Det vill säga att den som har behörigheten ska addera dessa 40 timmar utöver det befintliga kravet på 100 timmar inom ett antal andra ämnen som alla auktoriserade revisorer måste fortbilda sig inom, säger Sara Lissdaniels.

Hållbarhet blir obligatoriskt på revisorsprovet

När det gäller revisorsprovet kommer hållbarhet att bli ett obligatoriskt ämnesområde på provet för revisorsexamen. Enligt David Gripenhjärta, avdelningsdirektör på Revisorsinspektionen, är det ännu inte bestämt hur stor del av provet som kommer att ägnas åt att testa tentandernas kunskap inom hållbarhetsområdet.

Förhållandevis få revisorer kommer att granska hållbarhetsrapporter, samtidigt som alla auktoriserade revisorer behöver ha kunskaper inom området. Införandet av hållbarhet som ett nytt ämnesområde kommer sannolikt inte i sig påverka formerna för provet. Det första tillfället där det måste ingå frågor om hållbarhet är vårprovet 2026, säger David Gripenhjärta.

Kommer den övriga delen av provet se likadan ut som i dag eller finns det planer på att ändra upplägget även här?

− För närvarande genomförs en upphandling för digitalisering av provet. I samband med detta kommer vi även att bestämma vilka hjälpmedel som kommer att vara tillåtna för tentanderna vid revisorsexamen.  Möjligheten för tentanderna att kunna svara på engelska är också en fråga som vi tittar närmare på, liksom provets framtida innehåll gällande fördelning av de ämnesområden och associationsformer som ska testas i provet.

 

Regeländringarna i korthet

  • Nuvarande krav på teoretisk utbildning för att bli auktoriserad revisor utökas med hållbarhet som ett nytt obligatoriskt teoretiskt ämnesområde. Ämnesområdet kan studeras vid revisionsföretag, universitet eller högskola.
  • Praktisk utbildning inom hållbarhetsområdet ska följa krav motsvarande det som gäller för praktisk utbildning inom revision.
  • En auktoriserad eller godkänd revisors ordinarie fortbildning (100 verifierbara timmar) ska ske på samma sätt och i samma omfattning som tidigare. Till denna fortbildning kan dock framöver tillgodoräknas också studier inom ämnesområdet hållbarhet samt utbildning enligt penningtvättslagen.
  • För en auktoriserad revisor som har behörighet att granska hållbarhetsrapporter ska fortbildningen även omfatta ett tillägg om minst 40 verifierbara timmar inom ämnesområdet hållbarhet.
  • Nuvarande krav i föreskrifterna om vissa skyldigheter för huvudansvarig revisor, förberedande åtgärder och dokumentationskrav för revisionsuppdrag utökas till att även omfatta uppdrag som avser granskning av hållbarhetsrapporter.
  • Nuvarande organisatoriska krav som ställs på revisionsföretagen och krav på att upprätta klientregister anpassas för att även omfatta rutiner och uppdrag avseende granskning av hållbarhetsrapporter.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare