Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Sedan 2019 har andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 34 procent.
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.01.18

Revisorskåren blir allt yngre

De senaste fem åren har det skett en betydande ökning av andelen revisorer under 40 år. Även andelen kvinnor har ökat under samma period. Det visar ny statistik från Revisorsinspektionen.

text:

Eric Widegren

Revisorskåren fortsätter att föryngras. Sedan 2019 har andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 34 procent. David Gripenhjärta, avdelningsdirektör på Revisorsinspektionen, menar att det sannolikt finns flera förklaringar till den förändrade demografin inom kåren.

– Vi bedömer att det framför allt är kortningen av utbildningens längd från åtta till sex år som har haft inverkat på detta. Pensionsavgångar som skapar behov av nyrekrytering är en annan bidragande orsak.

Regeländringar har gett effekt

Under 2018 och 2019 genomfördes även flera andra regeländringar för att underlätta branschens kompetensförsörjning. En av ändringarna var att den som vill genomföra revisorsprovet inte längre behövde ha en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Det räckte nu med en kandidatexamen inom valfritt ämnesområde.

– För att revisorsyrket ska uppfattas som attraktivt och locka till sig studenter anser vi att det är viktigt att vägen genom utbildningssystemet fram till auktorisation upplevs som effektiv och framkomlig, säger David Gripenhjärta.

Fler kvinnor i branschen

Revisorsinspektionens statistik visar även att andelen kvinnliga revisorer har ökat från 32 till 38 procent de senaste fem åren. Bland revisorer under 40 år är nu 47 procent kvinnor. Enligt David Gripenhjärta är det till stor del en generationsfråga.

– Vi ser samma trend redan på universitet och högskolor. Möjligheterna att nå en jämnare könsfördelning bör därför förbättras varje år.

Sårbart system

Antalet revisorer har minskat kraftigt de senaste tio åren. Under senare år har dock utvecklingen planat ut och 2023 skedde till och med en viss ökning. Revisorsinspektionen menar att det ytterst är marknaden som avgör hur många kvalificerade revisorer som samhället behöver.

– Vi bedömer att samhället behöver en revisorskår som kan sig an ett antal nya utmaningar. Av denna anledning arbetade vi för införandet av regler som kan bredda kompetensbasen och skapa alternativa utbildningsvägar. Den begränsade storleken på kåren och en betydande personalomsättning gör dock fortfarande systemet sårbart om efterfrågan skulle öka kraftigt eller om betydligt färre skulle söka sig till revisorsutbildningen.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare