Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.12.09

Revisorns närvaro vid lager­inventering om­diskuterad

Frågan om revisorns medverkan vid lagerinventeringen har varit omdebatterad på senare tid. Vad gäller egentligen? Nu höjs röster för att kraven behöver ses över.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

ISA 501 kräver att revisorn ska närvara vid lagerinventeringen om varulagret är väsentligt, undantagsfallet om närvaron är praktiskt ogenomförbar.

Under pandemin hamnade revisorer i bryderier i frågan. Hur skulle kontrollinventeringen genomföras då man inte fick vara på plats?

FAR kom då med en särskild vägledning där det framhölls: ”I en del fall kan revisorns kontroller vid lagerinventering göras digitalt genom drönare, Skype eller dylikt. Revisorn måste i så fall noga ha prövat att digital närvaro fungerar och ger tillförlitliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Digital närvaro kräver planering och troligen också utökade andra granskningsåtgärder, men kan i vissa fall vara ett godtagbart alternativ till fysisk närvaro.”

Erik Emilsson. Foto: Karin Björkquist

Erik Emilsson är auktoriserad revisor och styrelseordförande på Revideco. Han har jobbat 33 år i branschen. Och nu menar han att reglerna kring kontrollinventeringen har gått ur tiden.

− Det stora problemet är just kravet på att revisorn ska närvara vid den fysiska varulagerinventeringen. Det är omodernt. Visst finns det möjlighet till undantag, men traditionellt har vi praktiskt utövande revisorer tolkat det bokstavligt. Vi ska vara på plats, säger han.

Digitala pandemilösningar

Precis som många andra revisorer fick han och revisorskollegorna på Revideco ta till digitala lösningar under pandemin. Kunden fick helt enkelt koppla upp sig och gå runt på lagret, samtidigt som revisorerna på andra sidan skärmen pekade och tog stickprov.

− När det var lager som vi tidigare hade besökt, då fungerade det rätt så bra, säger han.

Erik Emilsson pekar också på att många företag i dag använder sig av tillförlitliga lagersystem som uppdateras regelbundet för att stödja existensen av lagret. I de fallen finns inte alltid behov av närvaro.

− Vi kan med andra ord kontrollera lagret på andra sätt än den fysiska inventeringen och på andra tidpunkter på året. Den fysiska kontrollinventeringen blir meningslös. Varför ska vi lägga fem timmar på något som inte ger någon ytterligare säkerhet i revisionen? påtalar Erik Emilsson.

Värdet av lagerinventering

I andra fall, och förmodligen vanligare för mindre bolag, är inventeringen det enda sättet för företagsledningen att bekräfta lagervärdet, och att beräkna kostnad på såld vara. Där kan kontrollinventering vara ett vettigt revisionsverktyg, om inte annat för att se att företagsledningen förstår värdet av en lagerinventering.

Men även i dessa bolag skulle man kunna effektivisera, säger Erik Emilsson, exempelvis om man som revisor varit med flera år på inventeringen och vet att företagsledningen vet vad de gör. Då skulle det gå att vara med digitalt i stället.

En annan aspekt den erfarne revisorn tar upp gällande kravet på fysisk närvaro är ”de gigantiska följderna” av avvikande revisionsberättelser. Om revisorn inte kan närvara fysiskt – och digital närvaro inte räknas – kan denne vare sig tillstyrka eller avstyrka balans- och resultaträkningen.

− Vi ska då skriva en avvikande revisionsberättelse, fast vi ofta vet att allt är väsentligen korrekt. Om företaget har lån så kan banken säga upp alla krediter. Revisorn förlorar trovärdighet, högst sannolikt en kund, och riskerar att bli stämd, säger han över telefon.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

Hänger i luften

Han är inte den ende som är frustrerad. Nu när många av pandemins restriktioner har hävts hänger frågan i luften, menar Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR.

− Efter att ha utvärderat resultatet har sannolikt flera revisorer sett att den digitala närvaron gav likvärdiga revisionsbevis som den fysiska närvaron, säger hon.

I skrivande stund har det oberoende standarssättande organet IAASB inte kommit ut med någon uppdaterad vägledning. Revisorsinspektionen (RI) har inte heller haft uppe något ärende där praxis har kunnat fastställas.

Anna-Karin Brusk Rönnqvist är chefsrevisor på RI.

− Vi skrev inga särskilda vägledningar kring frågan om revisorns närvaro under pandemin, utan betonade i samrådsmöten med revisionsföretag och FAR att det som är viktigt från vår sida är att revisorn dokumenterar sina överväganden. Om revisorn gick från fysisk närvaro till digital närvaro, hur gjorde hen då för att säkerställa kvaliteten i arbetet?, säger hon.

− Det som vi förhåller oss till i grunden när vi prövar revisorns arbete är ISA. Att revisorn ska närvara, om det inte är praktiskt ogenomförbart. Sedan preciserar inte ISA hur revisorn ska närvara. Det måste revisorn bedöma och sedan tydligt dokumentera, fortsätter hon.

Anna-Karin Brusk Rönnqvist. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Frågor att ställa sig

RI:s chefsrevisor menar vidare att revisorn – om hen överväger att delta vid inventeringen digitalt – behöver utvärdera om detta ger tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Vad är det för tekniska hjälpmedel som används? Hur ser lagret ut? Har revisorn varit där tidigare? Är det verkligen rätt företags lager som revisorn ser? Hur ska revisorn ta stickprov i sin kontrollinventering?

Tillfällen när digital närvaro vid inventeringen blir svårare kan vara om det är en förstaårsrevision, eller om det är ett företag där det brukar vara rörigt vid inventeringen, exemplifierar hon.

Har regeln kring revisorns närvaro vid inventering spelat ut sin roll?

− Själva närvaron är inte omodern. ISA finns och ska efterlevas och där finns kravet för närvaro vid inventering. Men ska den vara fysisk eller digital? På något sätt måste en revisor göra en granskning av lagret genom att delta vid inventering. Det är fortfarande en relevant regel, svarar Anna-Karin Brusk Rönnqvist.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare