Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Josef Daoud

2022.04.14

Revisorer – vad vore världen utan oss?

Vid positivt besked om ett avklarat auktorisationsprov befrias du från den anspänning som under en lång tid långsamt krupit sig in i kropp och själ sedan dagen du tog det stora beslutet att skriva provet. Glädjeruset kulmineras i firanden varvid det ena avlöser det andra. Karriären får sin boost till följd av en befordran och lönespecifikationen medger plötsligt en större köpkraft. Det känns riktigt bra!

Så småningom jagar verkligheten i kapp dig och plötsligt tar vardagen vid med just en märkbar skillnad – nu är det ditt namn, din underskrift som ska sättas på det där pappret – och det har sin otroligt viktiga betydelse!

Ända sedan industrialiseringens framfart har vår värld blivit mer och mer komplicerad. Teknikens framfart plus globalisering, i kombination med människans nyfikenhet och drivkraft har skapat komplexa bolag och organisationer. Dessa dominanta institutioner har drivit en utveckling av extraordinära produkter och tjänster, ett spektrum av värdeskapande som inte alls var möjlig för bara 150 år sedan.

Frågan som ställs är givetvis ”Vad är det som har varit av avgörande betydelse för denna till synes evolutionära företeelse?”. En väldigt viktig ingrediens, som tyvärr förbises i dessa sammanhang, är just förtroendet och tillitens roll. Utan ett utpräglat förtroende och tillit hade inget av detta kunnat vara möjligt.

Vad är det då som gör att det finns ett förtroende? Svaret kräver ett större utrymme än vad denna krönika tillåter, men givetvis rör det sig om olika förhållningssätt som grundar sig i etik och moral, skapta av människor. Därtill hör även lagar och regler samt institutionella funktioner som finns för att kontrollera att det senare efterföljs. Allt detta verkar i en symbios som på ett eller annat sätt underbygger förtroende och tillit.

En av de viktiga spelarna, superhjältarna om jag får säga så, i det här sammanhanget är givetvis vi revisorer. Härmed vill jag lyfta revisionen och revisorns roll som en av marknadsekonomins viktigaste hörnstenar för att bygga och upprätthålla förtroende och tillit. För vad vore världen utan oss?! Vårt förtroendeingivande yrke ställs mer än någonsin på sin spets och vi behöver därför ta frågeställningen på ytterst fulla allvar.

Paradoxalt i sammanhanget är att vi revisorer ska verka för att bygga och upprätthålla förtroende och tillit samtidigt som vi förväntas driva en profit på det vi gör. Konsten bör vara att kunna göra bådadera utan att dessa hamnar i obalans och det är just där som det kan bli svettigt.

Det är alltså av yttersta vikt att vi upprätthåller vår etik och moral, oavsett ambitionskrav, för att fortsätta vara superhjältar. Detta må vara en självklarhet för dem som har praktiserat yrket ett bra tag efter auktorisationen, men jag riktar krönikan främst till dig som nyligen klarat auktorisationsprovet.

Det är dags att du reflekterar över hur väl just dina ambitioner passar med de krav som ställs på auktoriserade revisorn – och vad just du behöver göra för att vara på rätt sida.

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare