Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2022.04.04

”Revisorer mer medvetna om marknaden i dag”

Han har ambitiöst jobbat sig mot målet. Nu kan Timur Uman äntligen titulera sig professor i företagsekonomi med inriktning redovisning och styrning. Hjärtefråga? Att bättre rusta studenter inför arbetslivet.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Måndagen 25 mars blev det officiellt. Då utnämndes Timur Uman slutligen till professor i företagsekonomi med inriktning redovisning och styrning på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Och även om det inte kom som en chock, är det fortfarande något overkligt.

Timur Uman. Foto: Jönköping International Business School

– Jag var biträdande professor i fem år på Högskolan i Kristianstad och tre år här i Jönköping och jag har hela tiden målinriktat jobbar mig mot den här punkten. Så detta känns riktigt bra, säger han till Balans.

Frågor som intresserar den nyblivne professorn är olika krav på revisorer och redovisningskonsulter – och hur man kan ändra utbildningssystemet för att bättre rusta studenter inför arbetslivet i frågor som rör automatisering, strategi, företagsstyrning och marknadsföring.

– Revisorer är mycket mer medvetna om marknaden i dag. Hur du som revisor hanterar marknaden och är positionerad inom den. Vilka är dina komparativa fördelar? Vi pratar för lite om det, och särskilt på utbildningarna, säger Timur Uman.

Bland tidigare forskningsprojekt märks en studie av Balans tidningsomslag under åren 1975–2015, där han tillsammans med andra forskarkollegor undersökte hur kvinnor och män gestaltades.

Nu vidareutvecklar de konceptet med att fördjupa sig i hur revisions- och rådgivningsbranschen skildrar män och kvinnor i sina års- och hållbarhetsrapporter. Där ingår också att titta närmare på hur revisorsrollen gestaltats i bilder åren 2011–2021.

– Mångfaldsrapporteringen kommer bara bli större och större i branschen. Bilder är starkare än ord och siffror – och ger ett visst signalvärde. Vad är det bolagen vill visa upp?

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare