Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2020.06.09

Revisor som flyttar till Sverige – så blir du auktoriserad

Arbetar du som revisor utomlands och ska flytta till Sverige? Så gör du för att få din auktorisation om du kommer från ett EU- eller EES-land.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Den som har en revisorsexamen eller motsvarande i ett EU- eller EES-land och vill bosätta sig och arbeta i Sverige på permanent basis som auktoriserad revisor behöver inte skriva revisorsprovet. Däremot behöver revisorn fullfölja en muntlig tentamen i sådant som är särsvenskt, som svensk associationsrätt och svensk skatterätt.

Lämplighetsprovet, som den muntliga tentamen kallas, ska alltså säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som auktoriserad revisor. Förfarandet sköts administrativt av Revisorsinspektionen (RI), men själva tentamen utförs av examinator Daniel Stattin, professor i civilrätt, på plats i Uppsala universitet.

– Beslutet om auktorisationen fattas sedan av oss, med underlag från Daniel Stattin. Alla krav och standarder är desamma inom EU och EES och man ska kunna lita på att den grundläggande revisorskompetensen finns, men revisorn behöver addera lagret av förvaltningsrevision i Sverige, säger Anders Ahlgren, chefsjurist Revisorsinspektionen.

Anders Ahlgren. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Under perioden 2015–2019 utförde tio personer lämplighetsprovet. Av dessa hade sju en revisorsexamen från Storbritannien. De övriga tre hade examen från Finland, Island respektive Schweiz.

– Vi fick förhållandevis många ansökningar från Storbritannien i samband med brexit, bekräftar Anders Ahlgren.

RI:s chefsjurist kan inte dra sig till minnes att någon som har ansökt om att få göra lämplighetsprovet inte har lyckats få godkänt på den muntliga tentamen. Men han vill göra ett medskick.

– Lämplighetsprovet genomförs på svenska. Innan du ansöker om att göra det behöver du känna dig säker på att ha sådana språkkunskaper att svaren blir övertygande för examinatorn, understryker Anders Ahlgren.

 

Läs vidare om ämnet 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare